11 dec 2015 14:37

11 dec 2015 14:37

Diabetiker i Skaraborg, ha förtröstan!

DIABETESVÅRD

Häromdagen (SLA 10/12) skrev Thomas Magnusson (förbundsordförande för Diabetesorganisationen) att Sverige är ett uselt land att leva i om man har diabetes. Det är inte kul att ha diabetes och extra tråkigt är det om man får veta att man bor i ett land som inte kan ta hand om diabetiker. Om jag hade diabetes skulle jag omedelbart lämna patientföreningen som efter många års arbete inte lyckats åstadkomma någon bättring av vården och söka mig till ett land med bättre diabetesvård.

Nu är Thomas Magnussons påstående inte bara demoraliserande för alla diabetiker och provokativt för alla som vårdar diabetiker. Det är också totalt felaktigt!

Vid det europeiska diabetesmötet i Wien 2014 konstaterades att Sverige har världens bästa diabetesvård. Här har diabetiker världens bästa överlevnad och lägsta komplikationsrisk. Även docent Stefan Jansson i Örebro konstaterar i sin doktorsavhandling 2014, att ingenstans i världen finns bättre överlevnadssiffror och lägre komplikationsfrekvenser än i Sverige. Dessutom har svenska diabetesregistret visat att Västra Götaland har Sveriges bästa behandlingsresultat och överlevnad för diabetiker. I Västra Götaland har Falköping, Skövde och Lidköping toppresultat. Skaraborg är den region i Sverige som har den högsta användningen av moderna hjälpmedel för diabetiker och som därigenom har uppnått de allra bästa resultaten i världen.

Thomas Magnusson insinuerar att Sverige skulle vara sämre än andra länder eftersom vi använder nya läkemedel i mindre omfattning än andra (icke namngivna) länder.

Jag vill då bara påminna om riskerna med nya läkemedel. Neurosedyn är bara ett tråkigt exempel på vilka skador nya oprövade läkemedel kan åstadkomma. Varje år diskvalificerar vi en handfull nya läkemedel som i verkliga livet inte svarar upp mot våra förväntningar. Nya behandlingsmetoder ska användas med förnuft och försiktighet tillsammans med gamla beprövade behandlingar. På det sättet når vi världens bästa diabetesvård.

Diabetesmottagningarna i Skaraborg

genom Bo Berger, överläkare

Häromdagen (SLA 10/12) skrev Thomas Magnusson (förbundsordförande för Diabetesorganisationen) att Sverige är ett uselt land att leva i om man har diabetes. Det är inte kul att ha diabetes och extra tråkigt är det om man får veta att man bor i ett land som inte kan ta hand om diabetiker. Om jag hade diabetes skulle jag omedelbart lämna patientföreningen som efter många års arbete inte lyckats åstadkomma någon bättring av vården och söka mig till ett land med bättre diabetesvård.

Nu är Thomas Magnussons påstående inte bara demoraliserande för alla diabetiker och provokativt för alla som vårdar diabetiker. Det är också totalt felaktigt!

Vid det europeiska diabetesmötet i Wien 2014 konstaterades att Sverige har världens bästa diabetesvård. Här har diabetiker världens bästa överlevnad och lägsta komplikationsrisk. Även docent Stefan Jansson i Örebro konstaterar i sin doktorsavhandling 2014, att ingenstans i världen finns bättre överlevnadssiffror och lägre komplikationsfrekvenser än i Sverige. Dessutom har svenska diabetesregistret visat att Västra Götaland har Sveriges bästa behandlingsresultat och överlevnad för diabetiker. I Västra Götaland har Falköping, Skövde och Lidköping toppresultat. Skaraborg är den region i Sverige som har den högsta användningen av moderna hjälpmedel för diabetiker och som därigenom har uppnått de allra bästa resultaten i världen.

Thomas Magnusson insinuerar att Sverige skulle vara sämre än andra länder eftersom vi använder nya läkemedel i mindre omfattning än andra (icke namngivna) länder.

Jag vill då bara påminna om riskerna med nya läkemedel. Neurosedyn är bara ett tråkigt exempel på vilka skador nya oprövade läkemedel kan åstadkomma. Varje år diskvalificerar vi en handfull nya läkemedel som i verkliga livet inte svarar upp mot våra förväntningar. Nya behandlingsmetoder ska användas med förnuft och försiktighet tillsammans med gamla beprövade behandlingar. På det sättet når vi världens bästa diabetesvård.

Diabetesmottagningarna i Skaraborg

genom Bo Berger, överläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.