11 dec 2015 15:58

11 dec 2015 15:58

Rätt till vuxenutbildning

Debatt:

I förra veckan gick ett förslag ut på remiss som kommer att bli det största som hänt vuxenutbildningen på över ett decennium – en rätt till komvux. Det betyder att människor, oavsett var de bor i Sverige, ska kunna läsa klart en gymnasieutbildning eller få möjlighet att utbilda sig för att kunna söka sig vidare till högre studier.

En rättighet att läsa på den kommunala vuxenutbildningen väntas omfatta tiotusentals personer varje år och är en mycket viktig del i ett nytt kunskapslyft för Sverige. Regeringen har i höstbudgeten avsatt över en halv miljard kronor årligen från år 2017 då en rätt till behörighetsgivande komvux planeras att införas.

I Västra Götalands län saknar 15 procent en fullständig gymnasieutbildning. Arbetslösheten är dubbelt så hög i gruppen som saknar en gymnasieutbildning jämfört med de som har en. Dessa personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet. Dessutom utvecklas ny teknik som gör att jobb automatiseras och försvinner medan andra, nya jobb kommer till. Även personer med tidigare utbildning kan då behöva bygga på med mer kunskap för att kunna byta spår. Samtidigt kommer många nya människor till Sverige som gör att en utbyggd vuxenutbildning blir än viktigare.

Idag finns det över 90 000 lediga jobb. De jobben matchar dock inte kvalifikationerna hos de 350 000 arbetslösa som nu finns i Sverige. Det gapet kan överbryggas med utbildning.

Regeringen investerar därför i ett omfattande kunskapslyft för Sverige som innebär över 51 000 nya utbildningsplatser och ökad kvalitet inom yrkeshögskolan, kommunernas vuxenutbildning (komvux och yrkesvux), folkhögskolor samt universitet och högskolor.

När människor vill läsa sig till nya kunskaper och öka sina möjligheter på arbetsmarknaden ska det vara öppna dörrar in i utbildningssystemet. Tillgången till vuxenutbildning ser olika ut i olika delar av landet och samhällets utveckling kan påverka detta ännu mer. Med en rättighet säkras en jämlik tillgång för alla vuxna i landet, idag och för framtiden. Så skapas nya möjligheter för människor.

Aida Hadzialic (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot

Skaraborg

I förra veckan gick ett förslag ut på remiss som kommer att bli det största som hänt vuxenutbildningen på över ett decennium – en rätt till komvux. Det betyder att människor, oavsett var de bor i Sverige, ska kunna läsa klart en gymnasieutbildning eller få möjlighet att utbilda sig för att kunna söka sig vidare till högre studier.

En rättighet att läsa på den kommunala vuxenutbildningen väntas omfatta tiotusentals personer varje år och är en mycket viktig del i ett nytt kunskapslyft för Sverige. Regeringen har i höstbudgeten avsatt över en halv miljard kronor årligen från år 2017 då en rätt till behörighetsgivande komvux planeras att införas.

I Västra Götalands län saknar 15 procent en fullständig gymnasieutbildning. Arbetslösheten är dubbelt så hög i gruppen som saknar en gymnasieutbildning jämfört med de som har en. Dessa personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet. Dessutom utvecklas ny teknik som gör att jobb automatiseras och försvinner medan andra, nya jobb kommer till. Även personer med tidigare utbildning kan då behöva bygga på med mer kunskap för att kunna byta spår. Samtidigt kommer många nya människor till Sverige som gör att en utbyggd vuxenutbildning blir än viktigare.

Idag finns det över 90 000 lediga jobb. De jobben matchar dock inte kvalifikationerna hos de 350 000 arbetslösa som nu finns i Sverige. Det gapet kan överbryggas med utbildning.

Regeringen investerar därför i ett omfattande kunskapslyft för Sverige som innebär över 51 000 nya utbildningsplatser och ökad kvalitet inom yrkeshögskolan, kommunernas vuxenutbildning (komvux och yrkesvux), folkhögskolor samt universitet och högskolor.

När människor vill läsa sig till nya kunskaper och öka sina möjligheter på arbetsmarknaden ska det vara öppna dörrar in i utbildningssystemet. Tillgången till vuxenutbildning ser olika ut i olika delar av landet och samhällets utveckling kan påverka detta ännu mer. Med en rättighet säkras en jämlik tillgång för alla vuxna i landet, idag och för framtiden. Så skapas nya möjligheter för människor.

Aida Hadzialic (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.