14 dec 2015 15:59

14 dec 2015 15:59

Analysen håller inte

NATO

Replik. Signaturen Cincinnatus skriver (SLA 11/12) att ”de som tycker att Sverige ska gå med i Nato saknar helt militärstrategisk analysförmåga”. Man får väl då förmoda att signaturen anser sig själv besitta nämnda förmåga.

Signaturens analys leder till slutsatsen att om Sverige skulle bestämma sig för att gå med i Nato skulle Ryssland omedelbart ockupera Gotland och då skulle Nato omedelbart svara på ett sådant angrepp oavsett om vi ber om det eller inte. Alltså skulle Sverige genom sin anslutning till Nato vara orsaken till ett tredje världskrig! Om vi inte går med i Nato har, enligt Cincinnatus, varken Ryssland eller Nato någon orsak att starta ett nytt krig.

Istället för Nato-anslutning, leder signaturens analys till: ”... att vi i stället ska se till att vi själva har ett så starkt försvar att vi gör det trovärdigt för alla att vi både kan och vill kontrollera eget territorium”.

Om inget angreppshot föreligger kan man naturligtvis undra varför ett försvar överhuvudtaget behövs utöver styrkor för övervakning enligt internationella bestämmelser.

Cincinnatus analys över hur starkt vårt försvar skulle behöva vara för att nå önskad effekt och till vilka kostnader, framgår inte av insändaren och det av uppenbara skäl. Förslaget är helt orealistiskt och därmed faller hela analysen platt till marken.

Det är vi svenskar som skall besluta om hur vårt lands säkerhet bäst skall tillvaratas. Tyvärr klarar vi det inte med egna resurser, därför är ett medlemskap i Nato en förutsättning för vårt oberoende.

Anmärkning: Cincinnatus var en romersk konsul och diktator som 450 f Kr försvarade Rom mot invasion. Inte heller han har gjort sig känd som någon framstående militärstrategisk tänkare.

Hergus Palmquist

Signaturens analys leder till slutsatsen att om Sverige skulle bestämma sig för att gå med i Nato skulle Ryssland omedelbart ockupera Gotland och då skulle Nato omedelbart svara på ett sådant angrepp oavsett om vi ber om det eller inte. Alltså skulle Sverige genom sin anslutning till Nato vara orsaken till ett tredje världskrig! Om vi inte går med i Nato har, enligt Cincinnatus, varken Ryssland eller Nato någon orsak att starta ett nytt krig.

Istället för Nato-anslutning, leder signaturens analys till: ”... att vi i stället ska se till att vi själva har ett så starkt försvar att vi gör det trovärdigt för alla att vi både kan och vill kontrollera eget territorium”.

Om inget angreppshot föreligger kan man naturligtvis undra varför ett försvar överhuvudtaget behövs utöver styrkor för övervakning enligt internationella bestämmelser.

Cincinnatus analys över hur starkt vårt försvar skulle behöva vara för att nå önskad effekt och till vilka kostnader, framgår inte av insändaren och det av uppenbara skäl. Förslaget är helt orealistiskt och därmed faller hela analysen platt till marken.

Det är vi svenskar som skall besluta om hur vårt lands säkerhet bäst skall tillvaratas. Tyvärr klarar vi det inte med egna resurser, därför är ett medlemskap i Nato en förutsättning för vårt oberoende.

Anmärkning: Cincinnatus var en romersk konsul och diktator som 450 f Kr försvarade Rom mot invasion. Inte heller han har gjort sig känd som någon framstående militärstrategisk tänkare.

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.