14 dec 2015 15:00

14 dec 2015 15:00

Djurrättslobbyn måste sluta ljuga

DJURVÄLFÄRD

Henrik Scheutz insändare (SLA 27/11) är ett tråkigt exempel på hur fel det kan bli när man bara för vidare djurrättslobbyns påståenden istället för att ta reda på fakta.

Den svenska gårdsminken ”lider” definitivt inte – tvärtom är det mycket väldokumenterat, både vid myndighetsinspektioner och i kvartalsvisa veterinärprotokoll, hur bra de svenska djuren faktiskt mår. Det är dock inte en bild som passar djurrättslobbyn, som istället lutar sig mot tyckande och ”djurrätt” istället för fakta och djurvälfärd.

Men det är en stor skillnad på djurvälfärd och ”djurrätt”. Det senare är en ideologisk inställning som syftar till att likställa djur med människor, att djur har samma rättigheter som oss, och att det enda målet är ett veganskt samhälle där inga djur används för människans syfte. Man talar trots detta ofta vilseledande om djurvälfärd, men målet är tydligt: att stoppa all djurhållning.

Vi inom svenskt lantbruk är däremot fokuserade på djurvälfärd, det vill säga att vi accepterar idén att vi människor kan använda oss av djur, men att de djur som vi ansvarar för ska behandlas väl och skyddas från lidande. Det finns flera anledningar till det – ju bättre djuret mår, desto bättre blir produkten, och desto mer tjänar bonden.

Minknäringen är den lantbruksgren som uppvisar de bästa djurvälfärdsvärdena och de friskaste och mest välmående djuren, och svenska minkbönder får upp till 30 procent mer betalt för sina produkter än andra europeiska länder. Därmed är vi också den näring som allra tydligast omsätter de svenska mervärden som en god djurvälfärd innebär ekonomiskt.

Att påstå att svenska djur lider är inte bara en allvarlig lögn, utan också mycket lågt och oärligt. Att det kan vara svårt att argumentera när man har fakta och vetenskap emot sig och enbart ideologi att klamra sig fast vid, det förstår jag. Men det är absolut ingen ursäkt för att fara med rena lögner.

Johan Dalén

vd för svensk minknäring

Den svenska gårdsminken ”lider” definitivt inte – tvärtom är det mycket väldokumenterat, både vid myndighetsinspektioner och i kvartalsvisa veterinärprotokoll, hur bra de svenska djuren faktiskt mår. Det är dock inte en bild som passar djurrättslobbyn, som istället lutar sig mot tyckande och ”djurrätt” istället för fakta och djurvälfärd.

Men det är en stor skillnad på djurvälfärd och ”djurrätt”. Det senare är en ideologisk inställning som syftar till att likställa djur med människor, att djur har samma rättigheter som oss, och att det enda målet är ett veganskt samhälle där inga djur används för människans syfte. Man talar trots detta ofta vilseledande om djurvälfärd, men målet är tydligt: att stoppa all djurhållning.

Vi inom svenskt lantbruk är däremot fokuserade på djurvälfärd, det vill säga att vi accepterar idén att vi människor kan använda oss av djur, men att de djur som vi ansvarar för ska behandlas väl och skyddas från lidande. Det finns flera anledningar till det – ju bättre djuret mår, desto bättre blir produkten, och desto mer tjänar bonden.

Minknäringen är den lantbruksgren som uppvisar de bästa djurvälfärdsvärdena och de friskaste och mest välmående djuren, och svenska minkbönder får upp till 30 procent mer betalt för sina produkter än andra europeiska länder. Därmed är vi också den näring som allra tydligast omsätter de svenska mervärden som en god djurvälfärd innebär ekonomiskt.

Att påstå att svenska djur lider är inte bara en allvarlig lögn, utan också mycket lågt och oärligt. Att det kan vara svårt att argumentera när man har fakta och vetenskap emot sig och enbart ideologi att klamra sig fast vid, det förstår jag. Men det är absolut ingen ursäkt för att fara med rena lögner.

Johan Dalén

vd för svensk minknäring

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.