15 dec 2015 14:21

15 dec 2015 14:21

Gehör och önskemål för Centrumplanen

SKÖVDE

Kommunstyrelsen i Skövde har antagit en ny plan för de centrala delarna inför framtiden. Skövde ska vara en levande stad och ett starkt regioncentrum. Förtätning ska ge kortare avstånd mellan bostäder, arbetsplatser och butiker. Skövde ska vara en blandstad med stora möjligheter till mötesplatser, kulturupplevelser och med närhet till parker som också ska göras mera tillgängliga.

I Liberalernas (Folkpartiets) remissvar på förslaget tryckte vi på att höghus vid västra delen av Stadshusparken ska vara placerade så att de inte skymmer sikten till Arenaområdet och upp mot Billingen. Vi tryckte på att bebyggelsen i centrala Skövde ska prioritera höga hus. Detta har Liberalerna fått gensvar för i Centrumplanen. Liberalerna nämnde här stadsdelar som Arenaområdet, södra delen mot Kavelbro, Gamla macken vid högskolan, Norrmalmsområdet och Lorentzons förslag vid Vadsboleden. I bemötandet på vårt remissförslag framgår att våningshöjder och påbyggnader kommer att antas i anslutning till byggnation av aktuellt kvarter eller område.

Närhet till förskola och skola täcks in redan i början av förslaget, vilket också var ett krav från Liberalerna. Däremot har vi fått ge upp vårt krav på gymnasiecampus. Vi gläds över att vi har två så välfungerande kommunala gymnasieskolor och ett antal fristående attraktiva gymnasieskolor. Med den utveckling Skövde har att se fram emot med högre invånarantal och med flera gymnasieungdomar är det bra att utrymme finns för att bygga ut Västerhöjd vartefter behovet uppstår liksom Kavelbro med god yrkesprofil och en av Sveriges finaste gymnasiesärskola.

För kulturen kvarstår möjligheten att bygga ett konserthus på Arenaområdet eller på Sleipner mittemot Resecentrum. Däremot har ingen nappat på att lägga in ett Planetarium för att sticka ut och locka turister. Men Liberalerna gläds över att Skövdebostäder gillar vårt förslag i remissvaret om en linbana från Resecentrum till Billingen som framtidsvision.

För oss känns det viktigt att de gator som görs om till blandad kör- och gågata tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning, genom att tydligt anvisa möjligheter för gående att tryggt ta sig fram. Vi ska också ta till vara äldres önskemål om Trygghetsboende i centrala Skövde.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna i Skövde

Elin Elfverson

ledamot Servicenämnden

Douglas Hjalmarsson

vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

I Liberalernas (Folkpartiets) remissvar på förslaget tryckte vi på att höghus vid västra delen av Stadshusparken ska vara placerade så att de inte skymmer sikten till Arenaområdet och upp mot Billingen. Vi tryckte på att bebyggelsen i centrala Skövde ska prioritera höga hus. Detta har Liberalerna fått gensvar för i Centrumplanen. Liberalerna nämnde här stadsdelar som Arenaområdet, södra delen mot Kavelbro, Gamla macken vid högskolan, Norrmalmsområdet och Lorentzons förslag vid Vadsboleden. I bemötandet på vårt remissförslag framgår att våningshöjder och påbyggnader kommer att antas i anslutning till byggnation av aktuellt kvarter eller område.

Närhet till förskola och skola täcks in redan i början av förslaget, vilket också var ett krav från Liberalerna. Däremot har vi fått ge upp vårt krav på gymnasiecampus. Vi gläds över att vi har två så välfungerande kommunala gymnasieskolor och ett antal fristående attraktiva gymnasieskolor. Med den utveckling Skövde har att se fram emot med högre invånarantal och med flera gymnasieungdomar är det bra att utrymme finns för att bygga ut Västerhöjd vartefter behovet uppstår liksom Kavelbro med god yrkesprofil och en av Sveriges finaste gymnasiesärskola.

För kulturen kvarstår möjligheten att bygga ett konserthus på Arenaområdet eller på Sleipner mittemot Resecentrum. Däremot har ingen nappat på att lägga in ett Planetarium för att sticka ut och locka turister. Men Liberalerna gläds över att Skövdebostäder gillar vårt förslag i remissvaret om en linbana från Resecentrum till Billingen som framtidsvision.

För oss känns det viktigt att de gator som görs om till blandad kör- och gågata tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning, genom att tydligt anvisa möjligheter för gående att tryggt ta sig fram. Vi ska också ta till vara äldres önskemål om Trygghetsboende i centrala Skövde.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna i Skövde

Elin Elfverson

ledamot Servicenämnden

Douglas Hjalmarsson

vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.