15 dec 2015 14:39

15 dec 2015 14:39

Vart är Karlsborg på väg?

KARLSBORGS KOMMUN

Den första socialmoderata budgeten är nu antagen i Karlsborgs kommunfullmäktige. En ren förvaltningsbudget som helt saknar vision, utveckling och framtidstro. Vad är det för framtid majoriteten ser för vår kommun? Vi är bekymrade.

En så stor fråga som organisering av turismverksamheten läggs in som en rad i budgeten och beslutas helt utan dialog med oppositionen. Något svar på vad som har fungerat dåligt med nuvarande organisation har inte gått att få och inte heller vad som blir bättre när man nu lägger över all verksamhet på Karlsborgs Turism AB och kommer att köpa tjänster från Next Skövde. Detta innebär att kompetens, engagemang och arbetstillfällen försvinner från vår kommun och detta är något vi behöver värna om att ha kvar. Någon risk- och konsekvensutredning är inte gjord utan ska genomföras när nu beslutet är taget. Det är minst sagt ett bakvänt arbetssätt och inte det som arbetsmiljölagen föreskriver. Nu har man tagit beslutet och sedan får man se vad det blir för konsekvenser istället för att ta reda på vad det blir för konsekvenser om man tar beslutet.

Vad vi kan förstå så har det inte heller varit någon dialog med personalen som under flera månader har levt i ovisshet om vad som händer. Detta är inget bra ledarskap. Vi har en ledarskapspolicy i Karlsborgs kommun och på en direkt fråga i kommunfullmäktige om hur majoritetsledningen har levt upp till denna blev svaret att den inte gäller för den styrande majoritetsledningen utan den gäller bara för våra chefer. Det är anmärkningsvärt och bekymmersamt att den socialmoderata ledningen i vår kommun står för ett sådant ledarskap och synsätt.

Det är också anmärkningsvärt med den fortsatta maktkoncentration som den ledande majoriteten står för. Majoritetens målsättning är tydligen att så få personer som möjligt ska sitta på så många stolar som möjligt. Förutom att kommunstyrelsens ordförande nu också är ordförande i Val- och arvodesberedningen så är han också ordförande i Turistbolagets styrelse. Hur lämpligt är det att sitta ordförande i ett kommunägt dotterbolag och tillika vara ordförande i AB Vaberget som är moderbolaget? Vi anser detta vara direkt olämpligt.

Kjell Sjölund (C)

Inger Larsson (L)

Ingvar Kärrsmyr (KD)

En så stor fråga som organisering av turismverksamheten läggs in som en rad i budgeten och beslutas helt utan dialog med oppositionen. Något svar på vad som har fungerat dåligt med nuvarande organisation har inte gått att få och inte heller vad som blir bättre när man nu lägger över all verksamhet på Karlsborgs Turism AB och kommer att köpa tjänster från Next Skövde. Detta innebär att kompetens, engagemang och arbetstillfällen försvinner från vår kommun och detta är något vi behöver värna om att ha kvar. Någon risk- och konsekvensutredning är inte gjord utan ska genomföras när nu beslutet är taget. Det är minst sagt ett bakvänt arbetssätt och inte det som arbetsmiljölagen föreskriver. Nu har man tagit beslutet och sedan får man se vad det blir för konsekvenser istället för att ta reda på vad det blir för konsekvenser om man tar beslutet.

Vad vi kan förstå så har det inte heller varit någon dialog med personalen som under flera månader har levt i ovisshet om vad som händer. Detta är inget bra ledarskap. Vi har en ledarskapspolicy i Karlsborgs kommun och på en direkt fråga i kommunfullmäktige om hur majoritetsledningen har levt upp till denna blev svaret att den inte gäller för den styrande majoritetsledningen utan den gäller bara för våra chefer. Det är anmärkningsvärt och bekymmersamt att den socialmoderata ledningen i vår kommun står för ett sådant ledarskap och synsätt.

Det är också anmärkningsvärt med den fortsatta maktkoncentration som den ledande majoriteten står för. Majoritetens målsättning är tydligen att så få personer som möjligt ska sitta på så många stolar som möjligt. Förutom att kommunstyrelsens ordförande nu också är ordförande i Val- och arvodesberedningen så är han också ordförande i Turistbolagets styrelse. Hur lämpligt är det att sitta ordförande i ett kommunägt dotterbolag och tillika vara ordförande i AB Vaberget som är moderbolaget? Vi anser detta vara direkt olämpligt.

Kjell Sjölund (C)

Inger Larsson (L)

Ingvar Kärrsmyr (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.