16 dec 2015 14:21

16 dec 2015 14:21

Fler försämringar för pendlare

TÅGTRAFIK

Från mitten av december 2015 kommer en ny tidtabell för tågresor att gälla för Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Det senaste tidtabellbytet för snart ett år sedan medförde en avsevärd försämring för interregional pendling inom Västra Götalands län.

Den nya tidtabellen kommer sannolikt inte att medföra någon förbättrad situation, utan snarare tvärtom. Vid det förra tidtabellbytet fick jag som arbetspendlar mellan Alingsås och Skövde, en ökad restid med 50 procent till följd av tidtabellbytet! Från 1 timma och 20 minuter per dag till 2 timmar per dag!

Om man ska pendla inom vårt län så ska man antingen pendla in till Göteborg eller bo i Göteborg och pendla till Stockholm. Det verkar i alla fall vara Trafikverkets åsikt som planerar vilka resor som ska kunna genomföras och vilka tåg som ska prioriteras framför andra.

Hur kan till exempel Västra Götalandsregionen, som dessutom är huvudman för Västtrafik, acceptera en situation där möjligheten till interregional arbetspendling försämras år efter år. Regionen är en stor arbetsgivare både i Alingsås och Skövde och det vore naturligt med utbyte personalmässigt mellan dessa orter. En möjlighet som försämras, gång efter annan.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, har Alingsås kommun sjunkit med 32 enheter i kategorin ”Vägnät, tåg och flyg”, mellan undersökningarna 2014 och 2015.

Jag antar att de försämrade möjligheterna att resa med tåg från Alingsås, både inom vårt län men även till Stockholm, har påverkat resultatet negativt. Under perioden har t.ex. antalet tillfällen då SJ Snabbtåg stannar i Alingsås, minskat från 14 per dygn till 5 per dygn, en minskning med drygt 60 procent!

Under första halvåret 2016 kommer Trafikverket att byta kontaktledning inklusive stolpar på sträckan mellan Skövde och Falköping. Konsekvensen av arbetet blir att Västtrafik måste ställa in 38 avgångar per dag mellan Falköping och Skövde under perioden. Det motsvarar två tredjedelar av Västtrafiks avgångar. Vilka tåg kommer då Trafikverket att prioritera? Ja just det, de snabbtåg som går mellan Göteborg och Stockholm och som sällan stannar på mellanliggande stationer.

Enligt Västtrafiks genomförandeplan ”Tåg 2020” planerar man att sätta in s.k. regionsnabbtåg som stannar både i Alingsås och i Skövde, med start år 2020. Någon förändrad tillgänglighet till bra kommunikationer är förmodligen inte att vänta innan dess. Frågan är om vi luttrade regionala pendlare orkar vänta så länge.

Luttrad regionalpendlare

Den nya tidtabellen kommer sannolikt inte att medföra någon förbättrad situation, utan snarare tvärtom. Vid det förra tidtabellbytet fick jag som arbetspendlar mellan Alingsås och Skövde, en ökad restid med 50 procent till följd av tidtabellbytet! Från 1 timma och 20 minuter per dag till 2 timmar per dag!

Om man ska pendla inom vårt län så ska man antingen pendla in till Göteborg eller bo i Göteborg och pendla till Stockholm. Det verkar i alla fall vara Trafikverkets åsikt som planerar vilka resor som ska kunna genomföras och vilka tåg som ska prioriteras framför andra.

Hur kan till exempel Västra Götalandsregionen, som dessutom är huvudman för Västtrafik, acceptera en situation där möjligheten till interregional arbetspendling försämras år efter år. Regionen är en stor arbetsgivare både i Alingsås och Skövde och det vore naturligt med utbyte personalmässigt mellan dessa orter. En möjlighet som försämras, gång efter annan.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, har Alingsås kommun sjunkit med 32 enheter i kategorin ”Vägnät, tåg och flyg”, mellan undersökningarna 2014 och 2015.

Jag antar att de försämrade möjligheterna att resa med tåg från Alingsås, både inom vårt län men även till Stockholm, har påverkat resultatet negativt. Under perioden har t.ex. antalet tillfällen då SJ Snabbtåg stannar i Alingsås, minskat från 14 per dygn till 5 per dygn, en minskning med drygt 60 procent!

Under första halvåret 2016 kommer Trafikverket att byta kontaktledning inklusive stolpar på sträckan mellan Skövde och Falköping. Konsekvensen av arbetet blir att Västtrafik måste ställa in 38 avgångar per dag mellan Falköping och Skövde under perioden. Det motsvarar två tredjedelar av Västtrafiks avgångar. Vilka tåg kommer då Trafikverket att prioritera? Ja just det, de snabbtåg som går mellan Göteborg och Stockholm och som sällan stannar på mellanliggande stationer.

Enligt Västtrafiks genomförandeplan ”Tåg 2020” planerar man att sätta in s.k. regionsnabbtåg som stannar både i Alingsås och i Skövde, med start år 2020. Någon förändrad tillgänglighet till bra kommunikationer är förmodligen inte att vänta innan dess. Frågan är om vi luttrade regionala pendlare orkar vänta så länge.

Luttrad regionalpendlare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.