18 dec 2015 16:49

18 dec 2015 16:49

Följ barnkonventionen!

FLYKTINGAR

Regeringens flyktingbeslut kan man förstå. Sök alternativ, till exempel läger i Turkiet. Libanon och Jordanien är redan överfulla av flyktingar.

Beslutet att stänga våra gränser men framför allt att stoppa familjeanknytningen är fel. Det bryter mot barnkonventionen. Jag har som ombud flera pågående fall t.ex. en man från Syrien med fru och tre barn kvar i kriget, bl.a. ett spädbarn. Ett mer flagrant fall av brott mot barnkonventionen kan man inte tänka sig.

Åldersbestämning av tonåringar på standardsätt lider av så stor osäkerhet att Sveriges barnläkare avråder från detta. Om Migrationsverket skall följa åldersbestämningarna så finns stora risker för felbedömningar.

För övrigt råder nu kaos hos Migrationsverket p.g.a. överbelastning och då har den stora flyktingströmmen ännu inte nått Migrationsverkets handläggare. Jag har fall som efter intervju väntat nära ett år utan beslut. En fick vänta ett år på att över huvud taget få en handläggare.

Öka Migrationsverkets personal för att korta ner handläggningstiderna – det lönar sig och framför allt; följ barnkonventionen!

PO Elfstrand

Beslutet att stänga våra gränser men framför allt att stoppa familjeanknytningen är fel. Det bryter mot barnkonventionen. Jag har som ombud flera pågående fall t.ex. en man från Syrien med fru och tre barn kvar i kriget, bl.a. ett spädbarn. Ett mer flagrant fall av brott mot barnkonventionen kan man inte tänka sig.

Åldersbestämning av tonåringar på standardsätt lider av så stor osäkerhet att Sveriges barnläkare avråder från detta. Om Migrationsverket skall följa åldersbestämningarna så finns stora risker för felbedömningar.

För övrigt råder nu kaos hos Migrationsverket p.g.a. överbelastning och då har den stora flyktingströmmen ännu inte nått Migrationsverkets handläggare. Jag har fall som efter intervju väntat nära ett år utan beslut. En fick vänta ett år på att över huvud taget få en handläggare.

Öka Migrationsverkets personal för att korta ner handläggningstiderna – det lönar sig och framför allt; följ barnkonventionen!

PO Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.