18 dec 2015 16:49

18 dec 2015 16:49

Skärpning bilister!

TRAFIK

Nu är det på tiden att ni bilister skärper er, det gäller både privat och yrkestrafik. När det gäller hastigheten som är alldeles för hög genom Kinnarp där man kan se både privatbilister och 60 tons långtradare dundra igenom med uppskattningsvis 70-80 km/h på rådande 50-sträcka.

Även när det gäller hänsynen till gångtrafikanter är det under all kritik.

Min son kom hem härom dagen och var lika blöt som en dränkt katt inte bara på grund av regnet utan också därför att det kommit en långtradare och kört i en vattensamling och duschat sonen när han var på väg hem från skolan. Jag har full förståelse att det inte går att parera alla vattensamlingar efter våra gator och vägar men lite koll borde man väl ha.

Läser man Trafikförordningen 1998:1276 står det i 3 kapitlet 14 § bl.a:

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.

Hänsyn skall tas till väg- terräng- väderleks- och siktförhållanden.

15 § Utöver andra fall som anges skall föraren hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Vid kontakt med polismyndigheten får jag den informationen att den här typen av händelser klassas som trafikolycka och om man inte stannar och tar kontakt med den drabbade räknas det som smitning och då kan man i värsta fall bli dömd till fängelse så länge som upp till ett år.

Krister Bohlund

Även när det gäller hänsynen till gångtrafikanter är det under all kritik.

Min son kom hem härom dagen och var lika blöt som en dränkt katt inte bara på grund av regnet utan också därför att det kommit en långtradare och kört i en vattensamling och duschat sonen när han var på väg hem från skolan. Jag har full förståelse att det inte går att parera alla vattensamlingar efter våra gator och vägar men lite koll borde man väl ha.

Läser man Trafikförordningen 1998:1276 står det i 3 kapitlet 14 § bl.a:

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.

Hänsyn skall tas till väg- terräng- väderleks- och siktförhållanden.

15 § Utöver andra fall som anges skall föraren hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Vid kontakt med polismyndigheten får jag den informationen att den här typen av händelser klassas som trafikolycka och om man inte stannar och tar kontakt med den drabbade räknas det som smitning och då kan man i värsta fall bli dömd till fängelse så länge som upp till ett år.

Krister Bohlund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.