19 dec 2015 06:00

19 dec 2015 06:00

Lärare och elever kan bli lidande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

I veckan fick allmänheten veta att kommunen gjort en grov felräkning när man räknat på bidraget till skolan. Sektorn har även ett effektiviseringskrav och mängden friskolor och friförskolor ökar kostnaderna ytterligare. Detta resulterar i att barn- och utbildningsnämnden saknar 13,8 miljoner enligt ordföranden Paula Bäckman.

Lärarförbundet ser mycket allvarligt på detta och det finns en uppenbar risk för att lärare och elever blir lidande. Barn- och utbildningschef Gustaf Olsson nämner personalminskning som en möjlig åtgärd, något som Lärarförbundet anser inte är en rimlig åtgärd av bristande budgetarbete från kommunens håll.

Alla nedskärningar i skolan går i slutändan ut över eleverna och undervisningskvaliteten. I en tid som denna då vi står inför en stor lärarbrist och i och med den fortfarande pågående flyktingströmmen, kommer behovet av lärare och andra resurser sannolikt att öka ännu mer. Att ta medel från skolan när både lärartäthet och undervisningskvalitet behöver fortsätta höjas, vore ett stort misstag.

Lärarförbundet förväntar sig att kommunen löser denna beklagliga situation på bästa sätt, bl.a. genom att kompensera barn- och utbildningsnämnden fullt ut för denna felberäkning så att Skövde kommuns lärare och elever inte blir lidande.

Lärarförbundet Skövde

Lärarförbundet ser mycket allvarligt på detta och det finns en uppenbar risk för att lärare och elever blir lidande. Barn- och utbildningschef Gustaf Olsson nämner personalminskning som en möjlig åtgärd, något som Lärarförbundet anser inte är en rimlig åtgärd av bristande budgetarbete från kommunens håll.

Alla nedskärningar i skolan går i slutändan ut över eleverna och undervisningskvaliteten. I en tid som denna då vi står inför en stor lärarbrist och i och med den fortfarande pågående flyktingströmmen, kommer behovet av lärare och andra resurser sannolikt att öka ännu mer. Att ta medel från skolan när både lärartäthet och undervisningskvalitet behöver fortsätta höjas, vore ett stort misstag.

Lärarförbundet förväntar sig att kommunen löser denna beklagliga situation på bästa sätt, bl.a. genom att kompensera barn- och utbildningsnämnden fullt ut för denna felberäkning så att Skövde kommuns lärare och elever inte blir lidande.

Lärarförbundet Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.