19 dec 2015 06:00

19 dec 2015 06:00

Vi vill skapa snabbare resor

KOLLEKTIVTRAFIK

Angående insändaren ”Kortsiktigt tänkande av Västtrafik” i SLA 8 december.

Tack för dina synpunkter. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi ständigt för att fördela våra resurser på ett sätt som gör nytta för så många som möjligt. Ett sätt att göra det är att skapa snabba direktresor, eftersom det är en avgörande faktor för att fler ska välja bussen istället för bilen. Och för att kunna erbjuda snabba resor behöver vi ibland omfördela trafik från områden med lågt resande till områden där resebehoven växer.

Förändringarna på linje 4 och 6 syftar till att skapa snabbare resor, som till exempel på linje 4, men också att utöka trafiken i områden där vi idag har kapacitetsbrist. Ett exempel på det är sträckan Ryd–Resecentrum, där linje 6 nu blir snabbare och därmed ett alternativ för fler.

När det gäller linje 4 har resandet på sträckan Hasselbacken–Däldernas kapell varit väldigt lågt de senaste åren. Genom att förkorta restiden från Dälderna till sjukhuset och Rosenhaga tror vi att fler tycker att bussresan blir ett attraktivt alternativ. Dessutom ger förändringen smidigare bytesmöjligheter till andra linjer vid hållplats Billingehov, vilket underlättar resor genom Skövde.

Anders Sandahl

pressinformatör Västtrafik

Tack för dina synpunkter. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi ständigt för att fördela våra resurser på ett sätt som gör nytta för så många som möjligt. Ett sätt att göra det är att skapa snabba direktresor, eftersom det är en avgörande faktor för att fler ska välja bussen istället för bilen. Och för att kunna erbjuda snabba resor behöver vi ibland omfördela trafik från områden med lågt resande till områden där resebehoven växer.

Förändringarna på linje 4 och 6 syftar till att skapa snabbare resor, som till exempel på linje 4, men också att utöka trafiken i områden där vi idag har kapacitetsbrist. Ett exempel på det är sträckan Ryd–Resecentrum, där linje 6 nu blir snabbare och därmed ett alternativ för fler.

När det gäller linje 4 har resandet på sträckan Hasselbacken–Däldernas kapell varit väldigt lågt de senaste åren. Genom att förkorta restiden från Dälderna till sjukhuset och Rosenhaga tror vi att fler tycker att bussresan blir ett attraktivt alternativ. Dessutom ger förändringen smidigare bytesmöjligheter till andra linjer vid hållplats Billingehov, vilket underlättar resor genom Skövde.

Anders Sandahl

pressinformatör Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.