21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Bara tomma ord?

PSYKIATRIN

Brister. Uppgifter i media visar att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat psykiatrin i Falköping. Det fanns flera brister, bl.a. att en patient har upplevt minnesstörningar och att personen sedan inte har kallats för att följa upp och se om biverkningen finns kvar. Enligt färsk media skall man nu ”rätta till bristerna”.

Den absoluta majoriteten av de som behandlas med ECT (elchocker) får minnesförlust, något som ofta blir bestående. Det är även vanligt med andra kognitiva problem (t ex svårigheter att orientera sig, lära sig nya saker och sätta sig in i samband m.m.). Jag känner till ett fall där en tjänsteman i äldre medelåldern som fick ECT fick avsluta sitt professionella liv efter detta, inhämtad yrkeskunskap fanns inte längre kvar.

För att psykiatrin i Falköping skall kunna rätta till brister måste man ha ”verktyg”– någon slags terapi. Jag ifrågasätter om sådana överhuvudtaget finns för att åtgärda minnestörningar efter ECT. Att hävda att man skall åtgärda bristerna visavi IVO:s påpekanden kanske inte blir mer än tomma ord?

L Andersson

Den absoluta majoriteten av de som behandlas med ECT (elchocker) får minnesförlust, något som ofta blir bestående. Det är även vanligt med andra kognitiva problem (t ex svårigheter att orientera sig, lära sig nya saker och sätta sig in i samband m.m.). Jag känner till ett fall där en tjänsteman i äldre medelåldern som fick ECT fick avsluta sitt professionella liv efter detta, inhämtad yrkeskunskap fanns inte längre kvar.

För att psykiatrin i Falköping skall kunna rätta till brister måste man ha ”verktyg”– någon slags terapi. Jag ifrågasätter om sådana överhuvudtaget finns för att åtgärda minnestörningar efter ECT. Att hävda att man skall åtgärda bristerna visavi IVO:s påpekanden kanske inte blir mer än tomma ord?

L Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.