21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Politikerna måste tänka nytt

NATO

Farligt att gå med i Nato lyder rubriken 11/12 på SLA debatt i ett mycket insiktsfullt inlägg av Cincinnatus, som föreslår ett starkt och trovärdigt försvar av vårt territorium. Hergus Palmquist invänder den 15/12 och vill på oklara grunder ansluta Sverige till krigsorganisationen Nato. Nato har inga egna förband. Vilket Natoland ska hjälpa Sverige att försvara vårt vidsträckta land?

Den gamla regeringen – vi var många försvarsvänner som trodde på den – vilseledde Sveriges medborgare. Flyg, Nato och anfallsstridskrafter för insatser skulle rädda Sverige. Sverige följde supermakten USA:s koncept. USA som genom avskräckning åtagit sig att försvara sina intressen globalt samtidigt som USA ger rådet – försvara er själva, vi följer våra intressen. Sveriges markterritorium är i dag i stort sett oförsvarat – detta sagt i respekt för Hemvärnet m.m.

Hergus, jag vet att du är klok. Du har många meningsfränder. Av dessa är några mer tongivande med stort utrymme i massmedia. Några av dem har på ett illfundigt sätt utnyttjat förra regeringens otydliga solidaritetsförklaring till att skriva en bok: Till bröders hjälp. Bo Hugemark är skicklig redaktör och Karlis Neretnieks har skrivit kapitel 9 som utmynnar i att ”Ryssland överraskande angriper” Baltikum. ”Nato hamnar i en efterhand”. Men författaren beskriver Natos planering. Inom denna plan ”kan vissa deloperationer delegeras till den svenska Insatsledningen. T.ex. besättandet av Dagö och Ösel ...” . Svenskt anfall över Östersjön ...

Att ovan nämnda bok omges med mildrande förutsättningar hindrar inte att både redaktören Hugemark och Neretnieks – mycket tekniskt/taktiskt kunnig – tänker sig anfall över Östersjön mot Ryssland. Ligger möjligen Hergus, hans meningsfränder och den förra regeringen bakom likartade tankegångar med solidaritetsförklaring som grund? Förklaringen förvirrar onekligen. Det gör också det ännu inte undertecknade värdlandsavtalet.

För mig framstod solidaritetsförklaringen logisk om dess innebörd var att Sverige skulle återgå till ett folkförsvar. Försvar av hela Sveriges yta. Ett sådant försvar gynnar Sveriges kringliggande parter och kan etablerat på lång sikt verka starkt krigsavhållande på båda avskräckningsmakterna USA och Ryssland.

Politikerna måste tillägna sig ett nytt sätt att tänka. Bort från gammalt invasions- och insatsförsvar och ge medborgarna trygghet genom att satsa på inre och yttre säkerhet för rimliga kostnader. Sverige behöver det!

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Farligt att gå med i Nato lyder rubriken 11/12 på SLA debatt i ett mycket insiktsfullt inlägg av Cincinnatus, som föreslår ett starkt och trovärdigt försvar av vårt territorium. Hergus Palmquist invänder den 15/12 och vill på oklara grunder ansluta Sverige till krigsorganisationen Nato. Nato har inga egna förband. Vilket Natoland ska hjälpa Sverige att försvara vårt vidsträckta land?

Den gamla regeringen – vi var många försvarsvänner som trodde på den – vilseledde Sveriges medborgare. Flyg, Nato och anfallsstridskrafter för insatser skulle rädda Sverige. Sverige följde supermakten USA:s koncept. USA som genom avskräckning åtagit sig att försvara sina intressen globalt samtidigt som USA ger rådet – försvara er själva, vi följer våra intressen. Sveriges markterritorium är i dag i stort sett oförsvarat – detta sagt i respekt för Hemvärnet m.m.

Hergus, jag vet att du är klok. Du har många meningsfränder. Av dessa är några mer tongivande med stort utrymme i massmedia. Några av dem har på ett illfundigt sätt utnyttjat förra regeringens otydliga solidaritetsförklaring till att skriva en bok: Till bröders hjälp. Bo Hugemark är skicklig redaktör och Karlis Neretnieks har skrivit kapitel 9 som utmynnar i att ”Ryssland överraskande angriper” Baltikum. ”Nato hamnar i en efterhand”. Men författaren beskriver Natos planering. Inom denna plan ”kan vissa deloperationer delegeras till den svenska Insatsledningen. T.ex. besättandet av Dagö och Ösel ...” . Svenskt anfall över Östersjön ...

Att ovan nämnda bok omges med mildrande förutsättningar hindrar inte att både redaktören Hugemark och Neretnieks – mycket tekniskt/taktiskt kunnig – tänker sig anfall över Östersjön mot Ryssland. Ligger möjligen Hergus, hans meningsfränder och den förra regeringen bakom likartade tankegångar med solidaritetsförklaring som grund? Förklaringen förvirrar onekligen. Det gör också det ännu inte undertecknade värdlandsavtalet.

För mig framstod solidaritetsförklaringen logisk om dess innebörd var att Sverige skulle återgå till ett folkförsvar. Försvar av hela Sveriges yta. Ett sådant försvar gynnar Sveriges kringliggande parter och kan etablerat på lång sikt verka starkt krigsavhållande på båda avskräckningsmakterna USA och Ryssland.

Politikerna måste tillägna sig ett nytt sätt att tänka. Bort från gammalt invasions- och insatsförsvar och ge medborgarna trygghet genom att satsa på inre och yttre säkerhet för rimliga kostnader. Sverige behöver det!

Per Blomquist

ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.