21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Sverige är på rätt väg

Debatt:

Det börjar bli dags att summera 2015. Trots höstens många utmaningar kan vi konstatera att det går bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker, inte minst ungdomsarbetslösheten, ekonomin visar styrka och bostadsbyggandet har tagit fart.

Det går bra för svensk ekonomi. Siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året vilket är tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Nya jobb har också skapats, cirka 81 000 sen i oktober efter regeringsskiftet. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit med 0,8 procentenheter. Arbetsförmedlingen, som nyligen presenterade sin nya prognos, menar att under 2016 och 2017 kommer sysselsättningen att öka med ytterligare 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017.

Nästa år gör dessutom regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor. Det handlar om satsningar på skolan genom höjda lärarlöner, mindre klasser och utbildning för vuxna i ett nytt kunskapslyft. Det handlar om att skapa fler jobb genom investeringar i till exempel infrastruktur och bostadsbyggande. Det ger jobb här och nu, men också på sikt. Politiken stärker också välfärden. Landstingen får förstärkta resurser för en bättre sjukvård. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Det är genom att investera som vi bygger Sverige starkare. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas.

Nästa år avskaffas den bortre gränsen i sjukförsäkringen och vårdnadsbidraget slopas. Dessa beslut är stora och efterlängtade och gör att vi på riktigt minskar ohälsan samt ökar jämställdheten. För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten.

Stora utmaningar återstår, men genom vår budget skapar vi hopp och framtidstro i Sverige. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar med investeringar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. Så bygger vi Sverige – tillsammans.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

Ida Ekeroth

Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Det börjar bli dags att summera 2015. Trots höstens många utmaningar kan vi konstatera att det går bra för Sverige. Arbetslösheten sjunker, inte minst ungdomsarbetslösheten, ekonomin visar styrka och bostadsbyggandet har tagit fart.

Det går bra för svensk ekonomi. Siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året vilket är tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Nya jobb har också skapats, cirka 81 000 sen i oktober efter regeringsskiftet. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit med 0,8 procentenheter. Arbetsförmedlingen, som nyligen presenterade sin nya prognos, menar att under 2016 och 2017 kommer sysselsättningen att öka med ytterligare 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017.

Nästa år gör dessutom regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor. Det handlar om satsningar på skolan genom höjda lärarlöner, mindre klasser och utbildning för vuxna i ett nytt kunskapslyft. Det handlar om att skapa fler jobb genom investeringar i till exempel infrastruktur och bostadsbyggande. Det ger jobb här och nu, men också på sikt. Politiken stärker också välfärden. Landstingen får förstärkta resurser för en bättre sjukvård. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Det är genom att investera som vi bygger Sverige starkare. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas.

Nästa år avskaffas den bortre gränsen i sjukförsäkringen och vårdnadsbidraget slopas. Dessa beslut är stora och efterlängtade och gör att vi på riktigt minskar ohälsan samt ökar jämställdheten. För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten.

Stora utmaningar återstår, men genom vår budget skapar vi hopp och framtidstro i Sverige. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar med investeringar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. Så bygger vi Sverige – tillsammans.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

Ida Ekeroth

Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.