21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Tillsammans utvecklar vi Falköping

ÖVERSIKTSPLANEN

Betydelsefullt. Falköpings kommun har nu inlett arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan, som omfattar hela kommunen och ska vara klar under 2017.

Översiktsplanen innebär att vi på en rad punkter tar ställning till hur vi vill att kommunen ska utvecklas.

Vi moderater anser att arbetet med Översiktsplanen är mycket betydelsefullt för Falköping och är därför tidigt ute i processen.

Vi moderater vill engagera många kommuninvånare i Översiktsplanen, för att Falköping ska bli en än mer levande och attraktiv kommun att bo i.

I Översiktsplanen ska vi ta ställning till hur vi vill att vår centralort, våra tätorter och landsbygd ska kunna utvecklas. Detta innebär att vi ska undersöka möjligheter och nytänkande för fler bostäder, fler företag och en väl fungerande infrastruktur.

Översiktsplanen ska innehålla mål för befolkningsutvecklingen, där vi moderater vill att vi ska bli fler innevånare med spridning över hela kommunen. Vi ser gärna fler barnfamiljer och unga för att vi fortsättningsvis ska kunna ha en levande landsbygd med blandade åldrar.

Därför vill vi moderater lyssna till våra invånare för att finna inspiration för vårt fortsatta arbete med Översiktsplanen.

Vi uppmanar nu våra kommuninnevånare till att engagera sig i arbetet för att vi tillsammans ska kunna hitta möjligheter och lösningar på de utmaningar vi står inför vid framtagandet av en ny Översiktsplan.

Vi ser fram emot att mötas på de dialogmöten som kommunen anordnar under vårvintern 2016.

Adam Johansson (MUF)

Johan Eriksson (M)

byggnadsnämnden

Lena Sjödahl (M)

oppositionsråd

Översiktsplanen innebär att vi på en rad punkter tar ställning till hur vi vill att kommunen ska utvecklas.

Vi moderater anser att arbetet med Översiktsplanen är mycket betydelsefullt för Falköping och är därför tidigt ute i processen.

Vi moderater vill engagera många kommuninvånare i Översiktsplanen, för att Falköping ska bli en än mer levande och attraktiv kommun att bo i.

I Översiktsplanen ska vi ta ställning till hur vi vill att vår centralort, våra tätorter och landsbygd ska kunna utvecklas. Detta innebär att vi ska undersöka möjligheter och nytänkande för fler bostäder, fler företag och en väl fungerande infrastruktur.

Översiktsplanen ska innehålla mål för befolkningsutvecklingen, där vi moderater vill att vi ska bli fler innevånare med spridning över hela kommunen. Vi ser gärna fler barnfamiljer och unga för att vi fortsättningsvis ska kunna ha en levande landsbygd med blandade åldrar.

Därför vill vi moderater lyssna till våra invånare för att finna inspiration för vårt fortsatta arbete med Översiktsplanen.

Vi uppmanar nu våra kommuninnevånare till att engagera sig i arbetet för att vi tillsammans ska kunna hitta möjligheter och lösningar på de utmaningar vi står inför vid framtagandet av en ny Översiktsplan.

Vi ser fram emot att mötas på de dialogmöten som kommunen anordnar under vårvintern 2016.

Adam Johansson (MUF)

Johan Eriksson (M)

byggnadsnämnden

Lena Sjödahl (M)

oppositionsråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.