22 dec 2015 06:00

22 dec 2015 06:00

Vårdsmuts kan innebära livsfara

Debatt:

STÄDNING.

Brister i städning inom vården kan i värsta fall vara förenad med direkt livsfara. Det är helt oacceptabelt.

Nu måste ansvarig minister för hälso- och sjukvården Gabriel Wikström (S) agera. En av de viktigaste reformerna som alliansregeringen införde var Sveriges första samlade patientsäkerhetslag. Det övergripande syftet med denna är att främja en ökad patientsäkerhet. Lagen innebär bland annat att alla vårdgivare, oavsett om de drivs i offentlig eller annan regi, är skyldiga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

När vårdhygien och städning i vården brister är det problematiskt på flera sätt. Därför är det upprörande att ta del av bland annat brister och underlåtenhet som till exempel tidningen Expressen under månaden publicerat. Så får det inte gå till inom städning av våra sjukhus. Slarv med personlig hygien och dålig städning är förenad med livsfara.

Samtidigt tar vi på oss vår del av ansvaret. I en ny rapport från Riksrevisionen (RiR 2015:12) Patientsäkerhet menar Riksrevisionen att; ”regeringens åtgärder inte har varit tillräckliga när det gäller att styra och följa upp de ansvariga myndigheternas arbete med att stödja vårdgivarna. Det borde stått klart att den ambitionshöjning som lagen innebar vad gäller landstingens ansvar förutsatte en lika genomtänkt satsning på tillsyn, normering och stöd. ”Vi moderater genomför en fortsatt förnyelse och utveckling av vår politik inom välfärden. Ett av de förslag som vi vill genomföra är att myndigheten Inspektionen för vård och omsorg ska ges ett ännu tydligare uppdrag och mer resurser, cirka 50 miljoner kronor per år, för att kunna utöva mer tillsyn och uppföljning av bland annat vården.

Patienter, brukare och anhöriga behöver ordning och reda i välfärden. Välfärden är ingen marknad. Det är bland annat därför som moderaterna på sin nyligen avslutade partistämma lade fast att det ska krävas en generell tillståndsplikt och likvärdiga krav för alla utförare inom hälso- och sjukvården. Det är kvalitet som är det avgörande.

Jag har i riksdagen ställt en tydlig fråga till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Den borde inte vara speciellt komplicerad att ge ett tydligt och konkret svar på. Vilka omedelbara åtgärder avser ansvarigt statsråd att vidta för att komma tillrätta med dålig vårdhygien, så som brister i städning, samt vilka nationella strategier för ökad patientsäkerhet vidtas, då underlåtenhet av det är förenad med livsfara?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Brister i städning inom vården kan i värsta fall vara förenad med direkt livsfara. Det är helt oacceptabelt.

Nu måste ansvarig minister för hälso- och sjukvården Gabriel Wikström (S) agera. En av de viktigaste reformerna som alliansregeringen införde var Sveriges första samlade patientsäkerhetslag. Det övergripande syftet med denna är att främja en ökad patientsäkerhet. Lagen innebär bland annat att alla vårdgivare, oavsett om de drivs i offentlig eller annan regi, är skyldiga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.

När vårdhygien och städning i vården brister är det problematiskt på flera sätt. Därför är det upprörande att ta del av bland annat brister och underlåtenhet som till exempel tidningen Expressen under månaden publicerat. Så får det inte gå till inom städning av våra sjukhus. Slarv med personlig hygien och dålig städning är förenad med livsfara.

Samtidigt tar vi på oss vår del av ansvaret. I en ny rapport från Riksrevisionen (RiR 2015:12) Patientsäkerhet menar Riksrevisionen att; ”regeringens åtgärder inte har varit tillräckliga när det gäller att styra och följa upp de ansvariga myndigheternas arbete med att stödja vårdgivarna. Det borde stått klart att den ambitionshöjning som lagen innebar vad gäller landstingens ansvar förutsatte en lika genomtänkt satsning på tillsyn, normering och stöd. ”Vi moderater genomför en fortsatt förnyelse och utveckling av vår politik inom välfärden. Ett av de förslag som vi vill genomföra är att myndigheten Inspektionen för vård och omsorg ska ges ett ännu tydligare uppdrag och mer resurser, cirka 50 miljoner kronor per år, för att kunna utöva mer tillsyn och uppföljning av bland annat vården.

Patienter, brukare och anhöriga behöver ordning och reda i välfärden. Välfärden är ingen marknad. Det är bland annat därför som moderaterna på sin nyligen avslutade partistämma lade fast att det ska krävas en generell tillståndsplikt och likvärdiga krav för alla utförare inom hälso- och sjukvården. Det är kvalitet som är det avgörande.

Jag har i riksdagen ställt en tydlig fråga till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Den borde inte vara speciellt komplicerad att ge ett tydligt och konkret svar på. Vilka omedelbara åtgärder avser ansvarigt statsråd att vidta för att komma tillrätta med dålig vårdhygien, så som brister i städning, samt vilka nationella strategier för ökad patientsäkerhet vidtas, då underlåtenhet av det är förenad med livsfara?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.