23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Hur är det med beröringsskräcken?

KARLSBORG

REPLIK. I en insändare i SLA den 16 december diskuterar vårt oppositionsråd Kjell Sjölund tillsammans med företrädare för Treklövern i Karlsborg kring den demokratiska processen i kommunen.

Det är framför allt hanteringen av frågan kring turistverksamheten som man är bekymrad över, där det varken förekommit någon dialog med personalen eller med oppositionen. Jag kan hålla med Kjell Sjölund om att frågan kring turistverksamheten lämnar en del i övrigt att önska, men framför allt vad gäller dialogen med oppositionen så blir frågan en smula märklig.

Kjell Sjölund har i sin egenskap av oppositionsråd gjort en egen avgränsning av vad han definierar som opposition, nämligen Treklövern, som består av C, L och KD. Övrig opposition bryr sig Kjell Sjölund inte särskilt mycket om. Man kan fråga sig om det är att bry sig om den demokratiska processen, som ju var så viktig när det gällde turistverksamheten. Sverigedemokraterna, som är lika stora som L och KD tillsammans, räknas liksom inte.

Treklövern i Karlsborg har inte gjort några som helst försök att föra någon dialog kring någon fråga i kommunen. Det är helt uppenbart att beröringsskräcken från riksdagen, trots påståenden i tidningarna om motsatsen, även spillt över på kommunfullmäktiges oppositionsråd i Karlsborg.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Det är framför allt hanteringen av frågan kring turistverksamheten som man är bekymrad över, där det varken förekommit någon dialog med personalen eller med oppositionen. Jag kan hålla med Kjell Sjölund om att frågan kring turistverksamheten lämnar en del i övrigt att önska, men framför allt vad gäller dialogen med oppositionen så blir frågan en smula märklig.

Kjell Sjölund har i sin egenskap av oppositionsråd gjort en egen avgränsning av vad han definierar som opposition, nämligen Treklövern, som består av C, L och KD. Övrig opposition bryr sig Kjell Sjölund inte särskilt mycket om. Man kan fråga sig om det är att bry sig om den demokratiska processen, som ju var så viktig när det gällde turistverksamheten. Sverigedemokraterna, som är lika stora som L och KD tillsammans, räknas liksom inte.

Treklövern i Karlsborg har inte gjort några som helst försök att föra någon dialog kring någon fråga i kommunen. Det är helt uppenbart att beröringsskräcken från riksdagen, trots påståenden i tidningarna om motsatsen, även spillt över på kommunfullmäktiges oppositionsråd i Karlsborg.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.