23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Vi tar strid för våra pendlare

REPLIK

Angående insändaren ”Fler försämringar för pendlare” i SLA den 17 december.

Tack för ditt engagemang i den västsvenska tågtrafiken. Det stämmer att restiderna på Västra stambanan har förlängts de senaste åren. Det beror dels på olika banarbeten och dels på den ökade trafiken på banan, som har medfört att allt fler Västtrafiktåg får gå åt sidan och släppa förbi snabbare tåg.

När det gäller den regionala arbetspendlingens status i det svenska tågnätet så har Västtrafik tydligt tagit strid för våra pendlare och opponerat mot Trafikverkets prioriteringskriterier. Vi tycker att det är helt orimligt att den regionala arbetspendlingen stryps samtidigt som den långväga trafiken lämnas orörd. Det drabbar de som dagligen pendlar till arbete och studier mycket hårt, och gör att kollektivtrafiken riskerar att tappa kunder.

Under hösten har vi bland annat drivit frågan i möten med Trafikverkets generaldirektör och Sveriges infrastrukturminister. Vi har även begärt att Transportstyrelsen granskar om Trafikverket tillämpar prioriteringskriterierna på ett korrekt sätt.

Nästa år genomför Trafikverket ett kontaktledningsbyte mellan Skövde och Falköping som innebär att två tredjedelar av alla Västtåg på sträckan måste ställas in. Där lägger vi nu vårt fokus på att ta hand om våra kunder som drabbas, eftersom Trafikverkets tågplan för 2016 är fastslagen. För att underlätta under perioden har vi bland annat inlett nya biljettsamarbeten, byggt nya pendelparkeringsplatser och sänkt priset på flera av våra biljetter.

På längre sikt kommer vi att fortsätta kampen för att våra pendlare inte ska vara ensamma om att drabbas vid liknande arbeten i framtiden. Vi är givetvis positiva till att man utför underhållsarbete som förbättrar infrastruktur och pålitlighet i tågtrafiken. Men det är orimligt att det bara är Västtrafiks kunder som ska drabbas medan affärsresenärer mellan Stockholm och Göteborg kan åka som vanligt.

Jarl Samuelsson

tågchef Västtrafik

Angående insändaren ”Fler försämringar för pendlare” i SLA den 17 december.

Tack för ditt engagemang i den västsvenska tågtrafiken. Det stämmer att restiderna på Västra stambanan har förlängts de senaste åren. Det beror dels på olika banarbeten och dels på den ökade trafiken på banan, som har medfört att allt fler Västtrafiktåg får gå åt sidan och släppa förbi snabbare tåg.

När det gäller den regionala arbetspendlingens status i det svenska tågnätet så har Västtrafik tydligt tagit strid för våra pendlare och opponerat mot Trafikverkets prioriteringskriterier. Vi tycker att det är helt orimligt att den regionala arbetspendlingen stryps samtidigt som den långväga trafiken lämnas orörd. Det drabbar de som dagligen pendlar till arbete och studier mycket hårt, och gör att kollektivtrafiken riskerar att tappa kunder.

Under hösten har vi bland annat drivit frågan i möten med Trafikverkets generaldirektör och Sveriges infrastrukturminister. Vi har även begärt att Transportstyrelsen granskar om Trafikverket tillämpar prioriteringskriterierna på ett korrekt sätt.

Nästa år genomför Trafikverket ett kontaktledningsbyte mellan Skövde och Falköping som innebär att två tredjedelar av alla Västtåg på sträckan måste ställas in. Där lägger vi nu vårt fokus på att ta hand om våra kunder som drabbas, eftersom Trafikverkets tågplan för 2016 är fastslagen. För att underlätta under perioden har vi bland annat inlett nya biljettsamarbeten, byggt nya pendelparkeringsplatser och sänkt priset på flera av våra biljetter.

På längre sikt kommer vi att fortsätta kampen för att våra pendlare inte ska vara ensamma om att drabbas vid liknande arbeten i framtiden. Vi är givetvis positiva till att man utför underhållsarbete som förbättrar infrastruktur och pålitlighet i tågtrafiken. Men det är orimligt att det bara är Västtrafiks kunder som ska drabbas medan affärsresenärer mellan Stockholm och Göteborg kan åka som vanligt.

Jarl Samuelsson

tågchef Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.