28 dec 2015 06:00

28 dec 2015 06:00

Begränsningen i ägardirektivet måste bort

SKÖVDEBOSTÄDER

Bostadsbristen i Skövde är omfattande och för oss socialdemokrater är det självklart att vi då ska använda oss av vårt allmännyttiga bostadsbolag för att avhjälpa detta. Den styrande minoriteten i kommunen har dock valt en annan väg där de tror att det privata näringslivet ska tillskapa de bostäder vi behöver. De begränsade därför i Skövdebostäders ägardirektiv den andel av marknaden som bolaget får inneha. Detta trädde i kraft för fem år sedan men den av borgerligheten förväntade byggboomen har dock uteblivit. Något som för övrigt inte är det minsta förvånande eftersom det hela är en ideologiskt betingad tankevurpa där man tänkt sig att den privata marknaden ska ta plats när det offentliga hålls tillbaka.

Resultatet är nu att vi mitt i en närmast akut bostadsbrist har ett kommunalt bostadsbolag som inte kan bygga i den utsträckning de kan och vill och privata byggare som inte bygger i den utsträckning som skulle behövas.

Situationen vi befinner oss i är givetvis inte hållbar. Det lokala näringslivet kan inte expandera sina verksamheter för att det inte finns bostäder till nya anställda, ungdomar kan inte flytta hemifrån för att starta sina liv och Skövde kan inte växa i den omfattning som kommunen skulle kunna göra.

Vår bestämda uppfattning är att begränsningen i Skövdebostäders ägardirektiv så snabbt så möjligt måste tas bort så att bolaget kan möta upp behovet av nya bostäder och kommunen tillåts växa så att vi kan nå upp till den gemensamma målsättningen om 60 000 innevånare 2025.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Bostadsbristen i Skövde är omfattande och för oss socialdemokrater är det självklart att vi då ska använda oss av vårt allmännyttiga bostadsbolag för att avhjälpa detta. Den styrande minoriteten i kommunen har dock valt en annan väg där de tror att det privata näringslivet ska tillskapa de bostäder vi behöver. De begränsade därför i Skövdebostäders ägardirektiv den andel av marknaden som bolaget får inneha. Detta trädde i kraft för fem år sedan men den av borgerligheten förväntade byggboomen har dock uteblivit. Något som för övrigt inte är det minsta förvånande eftersom det hela är en ideologiskt betingad tankevurpa där man tänkt sig att den privata marknaden ska ta plats när det offentliga hålls tillbaka.

Resultatet är nu att vi mitt i en närmast akut bostadsbrist har ett kommunalt bostadsbolag som inte kan bygga i den utsträckning de kan och vill och privata byggare som inte bygger i den utsträckning som skulle behövas.

Situationen vi befinner oss i är givetvis inte hållbar. Det lokala näringslivet kan inte expandera sina verksamheter för att det inte finns bostäder till nya anställda, ungdomar kan inte flytta hemifrån för att starta sina liv och Skövde kan inte växa i den omfattning som kommunen skulle kunna göra.

Vår bestämda uppfattning är att begränsningen i Skövdebostäders ägardirektiv så snabbt så möjligt måste tas bort så att bolaget kan möta upp behovet av nya bostäder och kommunen tillåts växa så att vi kan nå upp till den gemensamma målsättningen om 60 000 innevånare 2025.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.