28 dec 2015 06:00

28 dec 2015 06:00

De flesta trivs i stimmet

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Replik. Jonny Fagerström är på sätt och vis en modern man av typen Copernicus (1474–1543). Det var han som talade om för världen att jorden inte var solsystemets centrum, utan att det var solen alla våra planeter kretsade kring.

Men då man från Aristoteles tid (384–322 f. Kr.) konstaterade att jorden var universums pivå, fördömdes han och man försökte att kväva hans rätt att inte tillhöra tusenbröderna. Han var promillen som visste att massan hade fel, och av rädsla för att bli dömd till kättare tystades han ända fram till 1543. Nästan hundra år senare torterades Galileo för att han tillhörde procenten som hade rätt.

Roland Wanner är en i stimmet och verkar trivas med detta, och faktum är att de flesta trivs i stimmet, för då slipper man tänka själv och kan rapa upp instoppade åsikter. Att avståndet till solen eller att jordens axiala lutning förändras (Milankovic-cykler) det påverkar tydligen inte klimatet enligt vissa forskare. Tydligen har inte albedo-effekten något med det att göra heller, eller att det faktiskt förekommer vulkanutbrott så som Pinatubos utbrott 1991 som då sänkte den globala medeltemperaturen med 1–2 grader i några år. Eller är det så simpelt så att man struntar i sådant?

Det är skönt att man i Sverige har rätten att tro hur man vill och att vi har tillgång till det fria ordet (ännu).

Mikael ”Liberal” Ohlsson

Men då man från Aristoteles tid (384–322 f. Kr.) konstaterade att jorden var universums pivå, fördömdes han och man försökte att kväva hans rätt att inte tillhöra tusenbröderna. Han var promillen som visste att massan hade fel, och av rädsla för att bli dömd till kättare tystades han ända fram till 1543. Nästan hundra år senare torterades Galileo för att han tillhörde procenten som hade rätt.

Roland Wanner är en i stimmet och verkar trivas med detta, och faktum är att de flesta trivs i stimmet, för då slipper man tänka själv och kan rapa upp instoppade åsikter. Att avståndet till solen eller att jordens axiala lutning förändras (Milankovic-cykler) det påverkar tydligen inte klimatet enligt vissa forskare. Tydligen har inte albedo-effekten något med det att göra heller, eller att det faktiskt förekommer vulkanutbrott så som Pinatubos utbrott 1991 som då sänkte den globala medeltemperaturen med 1–2 grader i några år. Eller är det så simpelt så att man struntar i sådant?

Det är skönt att man i Sverige har rätten att tro hur man vill och att vi har tillgång till det fria ordet (ännu).

Mikael ”Liberal” Ohlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.