28 dec 2015 06:00

28 dec 2015 06:00

Oklara grunder?

NATO

Replik. Per Blomquist skrev i en insändare i SLA (21/12) att jag ”på oklara grunder” vill ansluta Sverige till krigsorganisationen Nato. Han fortsatte: ”Nato har inga egna förband. Vilket Natoland ska hjälpa Sverige försvara vårt vidsträckta land?” Två märkliga frågor och ett märkligt påstående.

För det första så skrev jag i SLA: ”Det är vi svenskar som skall besluta om hur vårt lands säkerhet bäst skall tillvaratas. Tyvärr klarar vi det inte med egna resurser därför är ett medlemskap i Nato en förutsättning för vårt oberoende.” Kan det verkligen anses vara ”på oklara grunder”?

För det andra: Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer där varje land själv bestämmer över sin försvars- och säkerhetspolitik samt har vetorätt vid omröstningar varför inget land (alltså inte ens USA) kan diktera över de andra. Om ett Natoland blir angripet övergår fredsorganisationen Nato naturligtvis till att bli en krigsorganisation. Påståendet om ”krigsorganisation” är alltså direkt felaktigt och som hämtat ur Putins vokabulär.

Frågan om vilket land som skulle hjälpa Sverige med försvaret är synnerligen märklig. Nog vet väl ändå Per Blomquist hur Natos bistånd skulle kunna utformas. Beroende på de olika medlemmarnas disponibla resurser och efter samverkan med Sverige skulle ett exempel på militärt stöd kunna bli: flygstridskrafter från Frankrike, marktrupp från Tyskland och marinstridskrafter från England samt ledningen genom en gemensam Natostab.

Per Blomquist förordar ett folkförsvar som skall försvara hela Sveriges yta. Min fråga är då: Hur skall detta folkförvar vara organiserat, hur skall det ledas och vilka ekonomiska resurser skall avdelas för upprättande och drift?

Hergus Palmquist

För det första så skrev jag i SLA: ”Det är vi svenskar som skall besluta om hur vårt lands säkerhet bäst skall tillvaratas. Tyvärr klarar vi det inte med egna resurser därför är ett medlemskap i Nato en förutsättning för vårt oberoende.” Kan det verkligen anses vara ”på oklara grunder”?

För det andra: Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer där varje land själv bestämmer över sin försvars- och säkerhetspolitik samt har vetorätt vid omröstningar varför inget land (alltså inte ens USA) kan diktera över de andra. Om ett Natoland blir angripet övergår fredsorganisationen Nato naturligtvis till att bli en krigsorganisation. Påståendet om ”krigsorganisation” är alltså direkt felaktigt och som hämtat ur Putins vokabulär.

Frågan om vilket land som skulle hjälpa Sverige med försvaret är synnerligen märklig. Nog vet väl ändå Per Blomquist hur Natos bistånd skulle kunna utformas. Beroende på de olika medlemmarnas disponibla resurser och efter samverkan med Sverige skulle ett exempel på militärt stöd kunna bli: flygstridskrafter från Frankrike, marktrupp från Tyskland och marinstridskrafter från England samt ledningen genom en gemensam Natostab.

Per Blomquist förordar ett folkförsvar som skall försvara hela Sveriges yta. Min fråga är då: Hur skall detta folkförvar vara organiserat, hur skall det ledas och vilka ekonomiska resurser skall avdelas för upprättande och drift?

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.