28 dec 2015 06:00

28 dec 2015 06:00

Omöjligt att utveckla fritidsområdet

BILLINGEN

Skövde skall satsa 30 miljoner på att utveckla Billingens fritidsområde de närmaste åren. Bra. 2014 hade fritidsområdet 800 000 besök. För oss Skövdebor och besöksnäringen i Skövde är det viktigt att bevara och utveckla detta unika centrumnära område på Billingen.

Den första delen av satsningen kommer att riktas mot att utveckla konstsnöanläggningen men också skid-, löpar- och cykelspåren. Svenska skidförbundets anläggningsexpert anser att det kan bli en fantastisk anläggning. Det kan bli SM i skidor än en gång! Han anser dock att spåren inte är tillräckligt kuperade och att spårområdet därför bör utvidgas på Billingssluttningen söder om Hållsdammen ner mot Våmbsdalen.

Men då undrar jag om någon har berättat för honom att Cementa har ansökt om att bryta kalksten i detta område. Nordgränsen på det markområde Cementa fått till skänks av Skövde kommun ligger endast 500 meter från Hållsdammen. Cirka 900 meter från Hållsdammen, mindre än 200 meter från de befintliga skid-, mountainbikespåren och vandringslederna, vill Cementa skapa ett 80 meter djupt kalkstensbrott. När sprängningar sker måste nya Billingeleden, som skall ledas om längs kanten av brottet, troligen stängas av säkerhetsskäl. Buller från transportfordon, maskiner och borrningar fram till klockan nio på kvällarna, sprängningar, spränggaser och damm kommer att bli ett minst sagt störande inslag i friluftsverksamheten på Billingen.

Jag anser att den planerade utvidgningen av Billingens friluftsområde söderut är omöjlig om Cementa får ett nytt tillstånd att bryta upp Billingssluttningen och Våmbsdalen och för all framtid utplåna oersättliga kultur- och naturvärden.

Förhandlingarna om brytningstillstånd äger rum i januari. Då måste Skövde kommun säga ett tydligt nej till Cementas ansökan. Vi måste skydda och bevara vårt fantastiska stadsberg Billingen. Vi skall värna om Skövdes utveckling till en modern framtidsstad med bästa livsmiljö för Skövdes invånare.

Douglas Hjalmarsson (L)

Skövde skall satsa 30 miljoner på att utveckla Billingens fritidsområde de närmaste åren. Bra. 2014 hade fritidsområdet 800 000 besök. För oss Skövdebor och besöksnäringen i Skövde är det viktigt att bevara och utveckla detta unika centrumnära område på Billingen.

Den första delen av satsningen kommer att riktas mot att utveckla konstsnöanläggningen men också skid-, löpar- och cykelspåren. Svenska skidförbundets anläggningsexpert anser att det kan bli en fantastisk anläggning. Det kan bli SM i skidor än en gång! Han anser dock att spåren inte är tillräckligt kuperade och att spårområdet därför bör utvidgas på Billingssluttningen söder om Hållsdammen ner mot Våmbsdalen.

Men då undrar jag om någon har berättat för honom att Cementa har ansökt om att bryta kalksten i detta område. Nordgränsen på det markområde Cementa fått till skänks av Skövde kommun ligger endast 500 meter från Hållsdammen. Cirka 900 meter från Hållsdammen, mindre än 200 meter från de befintliga skid-, mountainbikespåren och vandringslederna, vill Cementa skapa ett 80 meter djupt kalkstensbrott. När sprängningar sker måste nya Billingeleden, som skall ledas om längs kanten av brottet, troligen stängas av säkerhetsskäl. Buller från transportfordon, maskiner och borrningar fram till klockan nio på kvällarna, sprängningar, spränggaser och damm kommer att bli ett minst sagt störande inslag i friluftsverksamheten på Billingen.

Jag anser att den planerade utvidgningen av Billingens friluftsområde söderut är omöjlig om Cementa får ett nytt tillstånd att bryta upp Billingssluttningen och Våmbsdalen och för all framtid utplåna oersättliga kultur- och naturvärden.

Förhandlingarna om brytningstillstånd äger rum i januari. Då måste Skövde kommun säga ett tydligt nej till Cementas ansökan. Vi måste skydda och bevara vårt fantastiska stadsberg Billingen. Vi skall värna om Skövdes utveckling till en modern framtidsstad med bästa livsmiljö för Skövdes invånare.

Douglas Hjalmarsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.