29 dec 2015 11:26

29 dec 2015 11:26

Barnen ska inte få skulden

SKOLAN

Det är barnen i kommunen som är det bästa vi har, som är vår framtid, låt inte de få ”skulden”. En skuld som ekonomer åstadkommit ska inte våra barn betala för.

Läste nyss en insändare i tidningen om en elev som upplevde att hen inte fick det stöd hen var i behov av. Det finns fler med hen som upplever att de i nuläget inte får det stöd de har rätt till i skolan och den upplevelsen kommer inte att bli mindre nu när skolan blivit ålagda att betala ekonomernas felberäkningar.

Vad är det som gör att utbildningsministern vill satsa på skolan där bl.a. att utbilda fler speciallärare ingår? Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven.

Vad är det som gör att vi har skollag och läroplaner etc. att följa? Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Hur tänker ni beslutsfattare när ni ger skolan ”skulden”? Både du och jag vet att det är eleverna i slutändan som drabbas av detta.

Gå till stadshuset och ge ett äpple, kunskapens äpple, till våra beslutsfattare för att dels visa att våra barn är de absolut viktigaste vi har och dels berätta för dem att alla barn ska ha de bästa förutsättningar de kan få i skolan.

Martin Luther King:”Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces. I would still plant my apple tree.”

Susanne

Läste nyss en insändare i tidningen om en elev som upplevde att hen inte fick det stöd hen var i behov av. Det finns fler med hen som upplever att de i nuläget inte får det stöd de har rätt till i skolan och den upplevelsen kommer inte att bli mindre nu när skolan blivit ålagda att betala ekonomernas felberäkningar.

Vad är det som gör att utbildningsministern vill satsa på skolan där bl.a. att utbilda fler speciallärare ingår? Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven.

Vad är det som gör att vi har skollag och läroplaner etc. att följa? Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Hur tänker ni beslutsfattare när ni ger skolan ”skulden”? Både du och jag vet att det är eleverna i slutändan som drabbas av detta.

Gå till stadshuset och ge ett äpple, kunskapens äpple, till våra beslutsfattare för att dels visa att våra barn är de absolut viktigaste vi har och dels berätta för dem att alla barn ska ha de bästa förutsättningar de kan få i skolan.

Martin Luther King:”Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces. I would still plant my apple tree.”

Susanne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.