30 dec 2015 11:47

30 dec 2015 11:47

Nu stärker vi förskolan

FÖRSKOLAN

Nästan alla barn i Sverige går i förskolan. Förskolan har stor betydelse för barns utveckling, språkkunskaper och sociala kompetens.

Det gäller särskilt barn som kommer från resurssvaga hem och barn med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar därmed både till att stärka kunskapsresultaten och till att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Många förskolor i Sverige har en fantastisk verksamhet och det finns mycket att vara stolt över, men samtidigt står vi inför fler utmaningar.

Barngruppernas storlek har ökat sedan början på 1990-talet. I stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med sina pedagoger. För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag på 830 miljoner kronor per år från och med 2016. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

I många kommuner är rekryteringsläget för förskollärare allvarligt och det anställs allt fler som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Förskolans verksamhet ska präglas av lärande och omsorg, utveckling och trygghet. I detta arbete är kompetensen hos såväl förskollärare som yrkesutbildade barnskötare avgörande.

För att fler ska vilja bli förskollärare och fler ska vilja fortsätta arbeta som förskollärare genomför regeringen en investering i höjda löner, stärkt kompetensutveckling och fler platser på förskollärarutbildningen. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.

Det har betydelse vilken regering som styr Sverige. Under sina åtta år vid makten fanns det åtskilliga chanser för borgerligheten att investera i förskolan, men i stället prioriterades stora skattesänkningar.

Genom de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu gör lägger vi grunden för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.

Monica Green (S)

RIKSDAGSLEDAMOT SKARABORG

Det gäller särskilt barn som kommer från resurssvaga hem och barn med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar därmed både till att stärka kunskapsresultaten och till att skapa jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Många förskolor i Sverige har en fantastisk verksamhet och det finns mycket att vara stolt över, men samtidigt står vi inför fler utmaningar.

Barngruppernas storlek har ökat sedan början på 1990-talet. I stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med sina pedagoger. För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag på 830 miljoner kronor per år från och med 2016. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

I många kommuner är rekryteringsläget för förskollärare allvarligt och det anställs allt fler som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Förskolans verksamhet ska präglas av lärande och omsorg, utveckling och trygghet. I detta arbete är kompetensen hos såväl förskollärare som yrkesutbildade barnskötare avgörande.

För att fler ska vilja bli förskollärare och fler ska vilja fortsätta arbeta som förskollärare genomför regeringen en investering i höjda löner, stärkt kompetensutveckling och fler platser på förskollärarutbildningen. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.

Det har betydelse vilken regering som styr Sverige. Under sina åtta år vid makten fanns det åtskilliga chanser för borgerligheten att investera i förskolan, men i stället prioriterades stora skattesänkningar.

Genom de satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu gör lägger vi grunden för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.

Monica Green (S)

RIKSDAGSLEDAMOT SKARABORG

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.