31 dec 2015 06:00

31 dec 2015 06:00

2016 blir ett viktigt år

Debatt:

Under det gångna året har ett oerhört stort antal människor sökt tillflykt till vårt land. På grund av den pressade situationen för kommuner och landsting har regeringen lagt fram förslag för att få fler att istället söka asyl i andra trygga EU-länder. Fokus ligger nu på att skapa ett bättre land för alla som bor här, både för nyinflyttade och för dem som bott här sedan länge. Jobben ska bli fler, välfärden ska stärkas och orättvisor bekämpas.

Vi ser att arbetslösheten sjunker men den är fortfarande alldeles för hög. Samtidigt finns det fler lediga jobb nu än någonsin förr. För att underlätta för företagen att rekrytera rätt kompetens skapar vi över 50 000 nya utbildningsmöjligheter under 2016.

Från den första januari stärker vi situationen för många människor som har små marginaler, inte minst för pensionärerna. Skatten sänks för alla pensionärer med en månadsinkomst upp till 20 000 kr. För en pensionär med en månadsinkomst på 10 000 kr ger sänkningen 259 kr mer per månad.

I februari avskaffas äntligen regeln om att människor efter en tid blir utförsäkrade från sjukförsäkringen. Det är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige att människor direkt efter ett allvarligt sjukdomsbesked ska behöva oroa sig över hur de ska klara sin försörjning.

Hur frisk man är och hur länge man lever har ett tydligt samband med hur bra ekonomi man har. Detta är en av de verkligt stora orättvisorna i vårt land. För att förbättra vården och minska skillnaderna i hälsa får landstingen stora tillskott till hälso- och sjukvården 2016.

Barnfattigdomen har ökat i vårt land, och under alltför många år har det tillåtits fortgå. I och med det nya året blir läkemedel för barn kostnadsfria. Denna reform görs för att ingen förälder ska behöva välja bort det allra mest nödvändiga för sina barn. Vi har tidigare höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Nu höjer vi även grundnivån i föräldrapenningen.

Reformerna finansieras genom att ändra den riktning Sverige rört sig i under många år. Det blir inga fler stora och ofinansierade skattesänkningar. Ineffektiva skatteundantag som inte har lett till fler jobb tas bort.

2016 blir ett viktigt år på vägen till ett Sverige där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka. För ett solidariskt och framgångsrikt samhälle.

Magdalena Andersson

finansminister (S)

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Under det gångna året har ett oerhört stort antal människor sökt tillflykt till vårt land. På grund av den pressade situationen för kommuner och landsting har regeringen lagt fram förslag för att få fler att istället söka asyl i andra trygga EU-länder. Fokus ligger nu på att skapa ett bättre land för alla som bor här, både för nyinflyttade och för dem som bott här sedan länge. Jobben ska bli fler, välfärden ska stärkas och orättvisor bekämpas.

Vi ser att arbetslösheten sjunker men den är fortfarande alldeles för hög. Samtidigt finns det fler lediga jobb nu än någonsin förr. För att underlätta för företagen att rekrytera rätt kompetens skapar vi över 50 000 nya utbildningsmöjligheter under 2016.

Från den första januari stärker vi situationen för många människor som har små marginaler, inte minst för pensionärerna. Skatten sänks för alla pensionärer med en månadsinkomst upp till 20 000 kr. För en pensionär med en månadsinkomst på 10 000 kr ger sänkningen 259 kr mer per månad.

I februari avskaffas äntligen regeln om att människor efter en tid blir utförsäkrade från sjukförsäkringen. Det är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige att människor direkt efter ett allvarligt sjukdomsbesked ska behöva oroa sig över hur de ska klara sin försörjning.

Hur frisk man är och hur länge man lever har ett tydligt samband med hur bra ekonomi man har. Detta är en av de verkligt stora orättvisorna i vårt land. För att förbättra vården och minska skillnaderna i hälsa får landstingen stora tillskott till hälso- och sjukvården 2016.

Barnfattigdomen har ökat i vårt land, och under alltför många år har det tillåtits fortgå. I och med det nya året blir läkemedel för barn kostnadsfria. Denna reform görs för att ingen förälder ska behöva välja bort det allra mest nödvändiga för sina barn. Vi har tidigare höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Nu höjer vi även grundnivån i föräldrapenningen.

Reformerna finansieras genom att ändra den riktning Sverige rört sig i under många år. Det blir inga fler stora och ofinansierade skattesänkningar. Ineffektiva skatteundantag som inte har lett till fler jobb tas bort.

2016 blir ett viktigt år på vägen till ett Sverige där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka. För ett solidariskt och framgångsrikt samhälle.

Magdalena Andersson

finansminister (S)

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.