05 jan 2016 06:00

05 jan 2016 06:00

Ägardirektiven hindrar inte Skövdebostäder

REPLIK

I en insändare i SLA 28/12 framför socialdemokraterna Johan Ask och Malin Wadman att behovet av bostäder i Skövde är stort.

Man framför också att det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder AB skulle ha byggt fler bostäder under de senaste fem åren om det inte funnits en reglering i bolagets ägardirektiv från Skövde kommun, beträffande hur stor del av Skövdes bostäder bolaget ska äga.

Vi delar helt Johan och Malins konstaterande att Skövde behöver fler bostäder för att nå Vision Skövde 2025.

Beträffande påståendet att Skövdebostäder under fem år byggt bostäder i en lägre takt med anledning av Skövde kommuns ägardirektiv så är det inte med sanningen överensstämmande.

Ägardirektiven antogs i kommunfullmäktige så sent som den 24 september 2012. Det finns inget i ägardirektiven som hindrat eller hindrar Skövdebostäder att bygga fler bostäder eftersom bolaget först mot 2019 möjligen når de nivåer som anges i ägardirektivet. Skövdebostäder AB planerar att under 2017/2018 öka sin produktion från 100 till 200 lägenheter per år.

Skövdebostäder är ett fantastiskt välskött och framgångsrikt bolag och därutöver ett av Skövde kommuns viktigaste verktyg för att tillgodose bostäder för Skövdebornas olika behov.

För att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i hela Skövde kommun har Alliansen genomfört följande:

• Ökat planberedskapen till 600 bostäder för att möjliggöra minst 300 nya bostäder årligen.

• I dialog med näringslivet tagit fram nya riktlinjer för marktilldelning.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder att verka för att bostadsområden ska innehålla blandade upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter och villor m.m. för att på så vis forma socialt hållbara bostadsområden.

• Ökat intresset hos fler aktörer på bostadsmarknaden att investera i Skövde.

• Tagit fram en fördjupad översiktsplan för förtätning av lägenheter i centrala Skövde.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att trygghetsbostäder (bostäder för äldre) ska tillskapas i hela Skövde kommun.

• Frigjort resurser för att förskolor planeras nära eller i varje bostadsområde.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att fler studentbostäder ska byggas för att stärka Högskolans attraktivitet.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden.

Sista halvåret ser vi en kraftig ökning av antalet bygglovsansökningar. Skövde har historiskt aldrig tidigare under ett år, likt 2015, beviljat bygglov för över 400 nya bostäder.

Prognosen för 2016 är att drygt 600 nya bygglov kommer att beviljas och det är glädjande att både lokala och externa intressenter visat ett ökande intresse för att investera i Skövde.

Moderaterna och Alliansen för gärna en saklig debatt med Socialdemokraterna om hur de bästa förutsättningarna för ökad bostadsproduktion skapas.

Katarina Jonsson (M)

ordförande kommunstyrelsen

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Johan Fogelberg (M)

ordförande Skövdebostäder AB

Magnus Hammar (M)

ordförande i Byggnadsnämnden

Man framför också att det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder AB skulle ha byggt fler bostäder under de senaste fem åren om det inte funnits en reglering i bolagets ägardirektiv från Skövde kommun, beträffande hur stor del av Skövdes bostäder bolaget ska äga.

Vi delar helt Johan och Malins konstaterande att Skövde behöver fler bostäder för att nå Vision Skövde 2025.

Beträffande påståendet att Skövdebostäder under fem år byggt bostäder i en lägre takt med anledning av Skövde kommuns ägardirektiv så är det inte med sanningen överensstämmande.

Ägardirektiven antogs i kommunfullmäktige så sent som den 24 september 2012. Det finns inget i ägardirektiven som hindrat eller hindrar Skövdebostäder att bygga fler bostäder eftersom bolaget först mot 2019 möjligen når de nivåer som anges i ägardirektivet. Skövdebostäder AB planerar att under 2017/2018 öka sin produktion från 100 till 200 lägenheter per år.

Skövdebostäder är ett fantastiskt välskött och framgångsrikt bolag och därutöver ett av Skövde kommuns viktigaste verktyg för att tillgodose bostäder för Skövdebornas olika behov.

För att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i hela Skövde kommun har Alliansen genomfört följande:

• Ökat planberedskapen till 600 bostäder för att möjliggöra minst 300 nya bostäder årligen.

• I dialog med näringslivet tagit fram nya riktlinjer för marktilldelning.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder att verka för att bostadsområden ska innehålla blandade upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter och villor m.m. för att på så vis forma socialt hållbara bostadsområden.

• Ökat intresset hos fler aktörer på bostadsmarknaden att investera i Skövde.

• Tagit fram en fördjupad översiktsplan för förtätning av lägenheter i centrala Skövde.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att trygghetsbostäder (bostäder för äldre) ska tillskapas i hela Skövde kommun.

• Frigjort resurser för att förskolor planeras nära eller i varje bostadsområde.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder om att fler studentbostäder ska byggas för att stärka Högskolans attraktivitet.

• Gett ägardirektiv till Skövdebostäder att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden.

Sista halvåret ser vi en kraftig ökning av antalet bygglovsansökningar. Skövde har historiskt aldrig tidigare under ett år, likt 2015, beviljat bygglov för över 400 nya bostäder.

Prognosen för 2016 är att drygt 600 nya bygglov kommer att beviljas och det är glädjande att både lokala och externa intressenter visat ett ökande intresse för att investera i Skövde.

Moderaterna och Alliansen för gärna en saklig debatt med Socialdemokraterna om hur de bästa förutsättningarna för ökad bostadsproduktion skapas.

Katarina Jonsson (M)

ordförande kommunstyrelsen

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Johan Fogelberg (M)

ordförande Skövdebostäder AB

Magnus Hammar (M)

ordförande i Byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.