05 jan 2016 06:00

05 jan 2016 06:00

Nyårssmäll för sex av tio skaraborgare

Debatt:

Sverige är på väg åt fel håll, konstateras av SIFO på uppdrag av Sveriges Television. Nyårssmällen för skaraborgare från vänsterregeringen är dessutom rejäl. Sex av tio skaraborgare drabbas av regeringens skattechock från nyår, visar regeringens egna Finansdepartements siffror. Alla med en disponibel inkomst över 17 500 kronor, 60 procent av alla skaraborgare, får sämre ekonomi till följd av regeringens politik. Nyårssmällen från vänsterregeringen är en rejäl skattesmäll mot till exempel poliser, sjuksköterskor, lärare, metallarbetare, elektriker och livsmedelsföretagare i Skaraborg.

Regeringens samlade skattehöjningar under de kommande åren uppgår till över 150 miljarder kronor. Nio av tio skattekronor slår mot jobb och tillväxt och regeringens egna siffror visar på att 60 procent får det sämre med regeringens politik.

Skattesmällen från nyår höjer bland annat regeringen:

• Höjer skatt på bensin med 48 öre och diesel med 53 öre, vilket slår hårt mot många skaraborgare som lever eller verkar på landsbygden.

• Försämrar rot-avdragen och sänker rut-avdragsmöjligheten.

• Dyrare att anställa äldre över 65 år, som får extra löneskatt.

• Höjd skatt för den som sparar i t ex investeringssparkonto.

• Välgörenhet beskattas. Fribelopp om 2 000 kronor försvinner m.fl.

Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens förslag varaktigt minskar antalet sysselsatta med mellan 15 000 till 20 000 personer. Det är helt fel utveckling för Skaraborg och Sverige. Moderaterna och allianspartierna kommer fortsätta presentera förslag för fler i arbete, jobb och tillväxt.

Det ska alltid löna sig att arbeta. Regeringen gör däremot tvärtom. Höjer skatt efter skatt som försvårar för jobb i Skaraborg.

Skaraborg och Sverige behöver istället en arbetslinje som ser och tar tillvara alla människors arbetsförmåga.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Sverige är på väg åt fel håll, konstateras av SIFO på uppdrag av Sveriges Television. Nyårssmällen för skaraborgare från vänsterregeringen är dessutom rejäl. Sex av tio skaraborgare drabbas av regeringens skattechock från nyår, visar regeringens egna Finansdepartements siffror. Alla med en disponibel inkomst över 17 500 kronor, 60 procent av alla skaraborgare, får sämre ekonomi till följd av regeringens politik. Nyårssmällen från vänsterregeringen är en rejäl skattesmäll mot till exempel poliser, sjuksköterskor, lärare, metallarbetare, elektriker och livsmedelsföretagare i Skaraborg.

Regeringens samlade skattehöjningar under de kommande åren uppgår till över 150 miljarder kronor. Nio av tio skattekronor slår mot jobb och tillväxt och regeringens egna siffror visar på att 60 procent får det sämre med regeringens politik.

Skattesmällen från nyår höjer bland annat regeringen:

• Höjer skatt på bensin med 48 öre och diesel med 53 öre, vilket slår hårt mot många skaraborgare som lever eller verkar på landsbygden.

• Försämrar rot-avdragen och sänker rut-avdragsmöjligheten.

• Dyrare att anställa äldre över 65 år, som får extra löneskatt.

• Höjd skatt för den som sparar i t ex investeringssparkonto.

• Välgörenhet beskattas. Fribelopp om 2 000 kronor försvinner m.fl.

Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens förslag varaktigt minskar antalet sysselsatta med mellan 15 000 till 20 000 personer. Det är helt fel utveckling för Skaraborg och Sverige. Moderaterna och allianspartierna kommer fortsätta presentera förslag för fler i arbete, jobb och tillväxt.

Det ska alltid löna sig att arbeta. Regeringen gör däremot tvärtom. Höjer skatt efter skatt som försvårar för jobb i Skaraborg.

Skaraborg och Sverige behöver istället en arbetslinje som ser och tar tillvara alla människors arbetsförmåga.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.