05 jan 2016 06:00

05 jan 2016 06:00

Två budskap i samma insändare

KLIMATFRÅGAN

Replik. I en insändare i SLA 30/12 kan konstateras att Jonny Fagerström anser att det bedrivs en hotpropaganda från vår fria television, vad gäller klimatfrågan. Dessutom har SVT, TV4 och dagspressen bara låtit bidragsberoende lobbyister från klimatindustrin, Greenpeace och Naturskyddsföreningen fått uttala sig under Parismötet.

Samtidigt, i samma insändare, hänvisar Jonny F till en undersökning som SVT gjort, om svenskarna tror på klimathotet. Längre ner i texten konstaterar Jonny F att den granskande journalistiken helt upphört i Sverige.

Således två budskap i samma insändare, dels lita på SVT:s undersökning eller granskande journalistik har upphört. Undertecknad överlåter till den kloka läsaren att avgöra.

Jag tror att den globala uppvärmningen till viss del är orsakad av människan.

Jag är också beredd att betala det pris, och de uppoffringar som måste göras för att inte nästkommande generationer skall dras med gamla skulder.

Jag litar på massmedias öppenhet och att de är sakliga och opartiska. Om Jonny F, eller någon annan anser att massmedia bedriver hotpropaganda, går det bra att vända sig till granskningsnämnden med en anmälan.

Roland Wanner

miljöpartist

Samtidigt, i samma insändare, hänvisar Jonny F till en undersökning som SVT gjort, om svenskarna tror på klimathotet. Längre ner i texten konstaterar Jonny F att den granskande journalistiken helt upphört i Sverige.

Således två budskap i samma insändare, dels lita på SVT:s undersökning eller granskande journalistik har upphört. Undertecknad överlåter till den kloka läsaren att avgöra.

Jag tror att den globala uppvärmningen till viss del är orsakad av människan.

Jag är också beredd att betala det pris, och de uppoffringar som måste göras för att inte nästkommande generationer skall dras med gamla skulder.

Jag litar på massmedias öppenhet och att de är sakliga och opartiska. Om Jonny F, eller någon annan anser att massmedia bedriver hotpropaganda, går det bra att vända sig till granskningsnämnden med en anmälan.

Roland Wanner

miljöpartist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.