05 jan 2016 11:03

05 jan 2016 11:03

Utmärkt idé!

FLYKTINGAR

Replik. Angående PO Elfstrands insändare i SLA 21/12 med rubriken ”Följ barnkonventionen!”.

Utmärkt idé! Barnkonventionen säger nämligen följande; ”i syfte att erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj”. Med andra ord – skicka tillbaka honom till Syrien (där stora delar av landet enligt UD fortfarande är säkra).

Sedan hade vi ju en ensamkommande ungdom som kostar 7 500 kr per dygn. Ungdomen ifråga kan säkert tala om var ifrån hen kommer och därigenom återförenas med sin familj. Och då barnkonventionen säger ”säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet”, så kan vi skicka räkningen på 3,5 miljoner till föräldrarna och/eller staten han är medborgare i.

Beträffande åldersbestämning så är det ju upp till den som vill ha konventionens skydd att bevisa att man är ung nog, så avråder läkarna från detta så blir det ju enkelt för Migrationsverket att avvisa alla tveksamma fall.

Så jag instämmer ”framför allt – följ barnkonventionen!”.

Christer Bratt

Utmärkt idé! Barnkonventionen säger nämligen följande; ”i syfte att erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj”. Med andra ord – skicka tillbaka honom till Syrien (där stora delar av landet enligt UD fortfarande är säkra).

Sedan hade vi ju en ensamkommande ungdom som kostar 7 500 kr per dygn. Ungdomen ifråga kan säkert tala om var ifrån hen kommer och därigenom återförenas med sin familj. Och då barnkonventionen säger ”säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet”, så kan vi skicka räkningen på 3,5 miljoner till föräldrarna och/eller staten han är medborgare i.

Beträffande åldersbestämning så är det ju upp till den som vill ha konventionens skydd att bevisa att man är ung nog, så avråder läkarna från detta så blir det ju enkelt för Migrationsverket att avvisa alla tveksamma fall.

Så jag instämmer ”framför allt – följ barnkonventionen!”.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.