07 jan 2016 06:00

07 jan 2016 06:00

Trivs du på jobbet?

Debatt:

Att trivas på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Unionens arbetsmiljöbarometer, som presenterades nyligen, pekar tyvärr på att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv sätter sina spår.

Resultatet i arbetsmiljöbarometern visar också att det är stress- och arbetsbelastning som är den viktigaste frågan får våra arbetsmiljöombud. Stressen och pressen ökar när arbete kan ske var som helst och när som helst i och med dagens teknikutveckling. Oavsett var arbetet utförs så är det dock alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Frågan blir ju ännu mer aktuell i samband med ledighet kring jul- och nyårshelgerna. Mobiltelefoner och förändrade arbetsorganisationer gör att många har svårt att koppla bort jobbet, både på grund av jobbsamtal och e-post från kunder och kollegor. Arbetsgivare bör tydligt signalera tjänstemännens rätt till en ostörd fritid, exempelvis genom en tillgänglighetspolicy eller mejl- och mobilpolicy.

Det är ju ganska enkelt att se de fysiska arbetsmiljöproblemen och samtidigt åtgärda dem – en trasig stol, ett skrivbord som inte går att höja och sänka, dålig belysning eller bristfällig ventilation. Faktum är att de flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemännen möter i sitt arbetsliv är av psykosocial karaktär. I Unionen Skaraborg/Väst är det mindre än hälften av arbetsmiljöombuden som bedömt den psykosociala arbetsmiljön som bra eller mycket bra på sin arbetsplats vilket är alarmerande låga siffror. På motsvarande fråga om den fysiska arbetsmiljön är svaret betydligt positivare då 8 av 10 svarat bra eller mycket bra.

Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete gör inte bara att ohälsa och arbetsskador minskar, det betyder också en ekonomisk vinst för företaget eftersom friskare personal presterar bättre samtidigt som kostnaderna för arbetsgivaren i samband med ohälsa minskar. Vid ohälsa är det arbetsgivaren som är ansvarig för rehabilitering och arbetsanpassning.

Bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö är en vanlig kombination. Resultatet från Unionens arbetsmiljöbarometer visar att det behövs krafttag för att vända den negativa trenden.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Att trivas på jobbet är en förutsättning för att göra ett bra jobb. Unionens arbetsmiljöbarometer, som presenterades nyligen, pekar tyvärr på att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv sätter sina spår.

Resultatet i arbetsmiljöbarometern visar också att det är stress- och arbetsbelastning som är den viktigaste frågan får våra arbetsmiljöombud. Stressen och pressen ökar när arbete kan ske var som helst och när som helst i och med dagens teknikutveckling. Oavsett var arbetet utförs så är det dock alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Frågan blir ju ännu mer aktuell i samband med ledighet kring jul- och nyårshelgerna. Mobiltelefoner och förändrade arbetsorganisationer gör att många har svårt att koppla bort jobbet, både på grund av jobbsamtal och e-post från kunder och kollegor. Arbetsgivare bör tydligt signalera tjänstemännens rätt till en ostörd fritid, exempelvis genom en tillgänglighetspolicy eller mejl- och mobilpolicy.

Det är ju ganska enkelt att se de fysiska arbetsmiljöproblemen och samtidigt åtgärda dem – en trasig stol, ett skrivbord som inte går att höja och sänka, dålig belysning eller bristfällig ventilation. Faktum är att de flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemännen möter i sitt arbetsliv är av psykosocial karaktär. I Unionen Skaraborg/Väst är det mindre än hälften av arbetsmiljöombuden som bedömt den psykosociala arbetsmiljön som bra eller mycket bra på sin arbetsplats vilket är alarmerande låga siffror. På motsvarande fråga om den fysiska arbetsmiljön är svaret betydligt positivare då 8 av 10 svarat bra eller mycket bra.

Ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete gör inte bara att ohälsa och arbetsskador minskar, det betyder också en ekonomisk vinst för företaget eftersom friskare personal presterar bättre samtidigt som kostnaderna för arbetsgivaren i samband med ohälsa minskar. Vid ohälsa är det arbetsgivaren som är ansvarig för rehabilitering och arbetsanpassning.

Bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö är en vanlig kombination. Resultatet från Unionens arbetsmiljöbarometer visar att det behövs krafttag för att vända den negativa trenden.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.