08 jan 2016 06:00

08 jan 2016 06:00

Anmärkningsvärt av kommunen

MODEGRILLEN

Patetiskt. Man kan tycka att en kommunal förvaltning av Skövdes dignitet borde visa en helt annan inställning till Modegrillens existens. Både för dem som har korvkiosken som sitt levebröd men också för kommuninvånarnas skull som under decennier har kunnat åtnjuta en god special eller något annat ätbart från korvkiosken.

Att som skäl till tvångsinlösandet ange byggnationen av regionens hus på hela Modeparkeringens område låter närmast patetiskt då det knappast hade inneburit några svårigheter att låta Modegrillen stå kvar på nuvarande plats.

Att en kommun förverkar rätten för en enskild näringsidkare att försörja sig själv av nämnda skäl är ytterst anmärkningsvärt och frågan är om inte konkurrensen till den restaurang som antas inrymma regionens hus är det egentliga skälet till tvångsavhysningen.

Kent Rohdin

Att som skäl till tvångsinlösandet ange byggnationen av regionens hus på hela Modeparkeringens område låter närmast patetiskt då det knappast hade inneburit några svårigheter att låta Modegrillen stå kvar på nuvarande plats.

Att en kommun förverkar rätten för en enskild näringsidkare att försörja sig själv av nämnda skäl är ytterst anmärkningsvärt och frågan är om inte konkurrensen till den restaurang som antas inrymma regionens hus är det egentliga skälet till tvångsavhysningen.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.