09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Felaktigt om Tibrobyggens hyror

TIBROBYGGEN

Allmännyttan. Det råder uppenbarligen en viss osäkerhet kring hur hyror i de kommunala bostadsbolagen sätts. Det senaste exemplet är Tibrobyggens ekonom Tore Johansson, som i SLA menar att allmännyttan ska hålla marknadsmässiga hyror. Det är svårt att veta om Tore Johansson blivit felciterad eller inte, men några begrepp behöver uppenbarligen redas ut.

Precis som andra allmännyttiga bostadsbolag så är Tibrobyggen en del av det svenska hyresförhandlingssystemet. Det innebär att de årligen förhandlar med Hyresgästföreningen kring vilka hyresnivåer som ska gälla för nästkommande år. Förhandlingen utgår alltid från bruksvärdesprincipen där lägenheternas standard, förvaltningskvalitet och läge utgör grunden.

Alternativet till förhandlade hyror är marknadshyra, vilket innebär att det är hyresvärden som sätter hyran utifrån vad marknaden, det vill säga presumtiva hyresgäster, är villig att betala. I ett sådant system finns det egentligen inget tak för hur hög hyran kan bli. Så länge hyresvärden märker att det finns en vilja att betala mer, kommer hyrorna att gå upp. Hyresgästernas besittningsskydd är i ett sådant system obefintligt.

Det finns en djup tilltro till det svenska hyresförhandlingssystemet bland de politiska partierna och bland aktörerna på bostadsmarknaden. SABO, branschorganisationen som organiserar Sveriges allmännyttor, har vid ett flertal tillfällen tydligt tagit avstånd från marknadshyror. Organisationens vd Kurt Eliasson menar att marknadshyror inte löser några problem, men däremot skapar nya.

Att en representant för ett allmännyttigt bostadsbolag använder uttrycket marknadsmässig hyra är därför både olyckligt och felaktigt. Hyrorna sätts genom förhandling mellan parterna och inte efter vad högstbjudande hyresgäst är villig att betala! Men som sagt, jag hoppas att Tore Johansson blivit felciterad.

Anders Forsberg

ordförande, Hyresgästföreningen Skaraborg

Precis som andra allmännyttiga bostadsbolag så är Tibrobyggen en del av det svenska hyresförhandlingssystemet. Det innebär att de årligen förhandlar med Hyresgästföreningen kring vilka hyresnivåer som ska gälla för nästkommande år. Förhandlingen utgår alltid från bruksvärdesprincipen där lägenheternas standard, förvaltningskvalitet och läge utgör grunden.

Alternativet till förhandlade hyror är marknadshyra, vilket innebär att det är hyresvärden som sätter hyran utifrån vad marknaden, det vill säga presumtiva hyresgäster, är villig att betala. I ett sådant system finns det egentligen inget tak för hur hög hyran kan bli. Så länge hyresvärden märker att det finns en vilja att betala mer, kommer hyrorna att gå upp. Hyresgästernas besittningsskydd är i ett sådant system obefintligt.

Det finns en djup tilltro till det svenska hyresförhandlingssystemet bland de politiska partierna och bland aktörerna på bostadsmarknaden. SABO, branschorganisationen som organiserar Sveriges allmännyttor, har vid ett flertal tillfällen tydligt tagit avstånd från marknadshyror. Organisationens vd Kurt Eliasson menar att marknadshyror inte löser några problem, men däremot skapar nya.

Att en representant för ett allmännyttigt bostadsbolag använder uttrycket marknadsmässig hyra är därför både olyckligt och felaktigt. Hyrorna sätts genom förhandling mellan parterna och inte efter vad högstbjudande hyresgäst är villig att betala! Men som sagt, jag hoppas att Tore Johansson blivit felciterad.

Anders Forsberg

ordförande, Hyresgästföreningen Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.