09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Spränggranater inom fiskeförbudsområde

VÄTTERN: röding

Under kommande vecka dödar Försvarets Materielverk fisk i Vättern genom att spränga 70 granater inom fiskeförbudsområdet i norra delen av sjön. Det är en upprepning av vad som skedde i december förra året.

Dödandet sker mitt i rödingens barnkammare, där nylagd befruktad rom ska utvecklas till en ny årskull. Tängagrundet, i närheten av där FMV spränger sina granater, råder allmänt fiskeförbud och man får inte ens meta där. Dessa restriktioner skall utgöra ett skydd för rödingen, men på det grundet skall FMV nu fortsätta att skjuta ytterligare 70 granater med 8,5 kg sprängämne i varje granat.

Samtidigt ansöker Försvarsmakten om att varje år få flyga och skjuta 150 raketer och 69 000 skott rakt ner i vattnet. Att Vättern är en dricksvattentäkt för hundratusentals människor struntar man i. Denna rovdrift med naturresurser och miljöförstörande verksamhet i en livsviktig dricksvattentäkt trodde vi tillhörde en svunnen tid, men det pågår fortfarande och det sker med myndigheternas goda minne.

Aktion Rädda Vättern har sänt en överklagan till Mark- och Miljödomstolen när det gäller FMV:s skjutningar med explosiva granater i Vättern och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

För att stoppa användningen av Vättern som skjut- och övningsfält krävs din röst. Ring eller skriv till de politiker som du röstat på och säg din mening!

Bengt Eriksson

ordförande Aktion Rädda Vättern

Dödandet sker mitt i rödingens barnkammare, där nylagd befruktad rom ska utvecklas till en ny årskull. Tängagrundet, i närheten av där FMV spränger sina granater, råder allmänt fiskeförbud och man får inte ens meta där. Dessa restriktioner skall utgöra ett skydd för rödingen, men på det grundet skall FMV nu fortsätta att skjuta ytterligare 70 granater med 8,5 kg sprängämne i varje granat.

Samtidigt ansöker Försvarsmakten om att varje år få flyga och skjuta 150 raketer och 69 000 skott rakt ner i vattnet. Att Vättern är en dricksvattentäkt för hundratusentals människor struntar man i. Denna rovdrift med naturresurser och miljöförstörande verksamhet i en livsviktig dricksvattentäkt trodde vi tillhörde en svunnen tid, men det pågår fortfarande och det sker med myndigheternas goda minne.

Aktion Rädda Vättern har sänt en överklagan till Mark- och Miljödomstolen när det gäller FMV:s skjutningar med explosiva granater i Vättern och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

För att stoppa användningen av Vättern som skjut- och övningsfält krävs din röst. Ring eller skriv till de politiker som du röstat på och säg din mening!

Bengt Eriksson

ordförande Aktion Rädda Vättern

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.