11 jan 2016 06:00

11 jan 2016 06:00

Maktens passivitet

KONFLIKTER

I många länder pågår, framför allt konflikter men även annat, som enbart kan lösas av dem som kan göra det, nämligen de som sitter vid makten. Konsekvenserna av det som pågår, får i de allra flesta fall katastrofala konsekvenser.

Men gör de som kan, något åt detta? Nej, de agerar som om ingenting har hänt, eller ingenting pågår. De är ju själva inte indragna i horribla livssituationer, och vill tydligen inte heller se det som händer. I sina maktbubblor sitter de säkert. Övriga medborgare får ta det som sker.

Att vara långt från verkligheten, och inte heller vara speciellt intresserad av att förstå den, är tydligen ett signum för maktens människor.

Conny Östling

I många länder pågår, framför allt konflikter men även annat, som enbart kan lösas av dem som kan göra det, nämligen de som sitter vid makten. Konsekvenserna av det som pågår, får i de allra flesta fall katastrofala konsekvenser.

Men gör de som kan, något åt detta? Nej, de agerar som om ingenting har hänt, eller ingenting pågår. De är ju själva inte indragna i horribla livssituationer, och vill tydligen inte heller se det som händer. I sina maktbubblor sitter de säkert. Övriga medborgare får ta det som sker.

Att vara långt från verkligheten, och inte heller vara speciellt intresserad av att förstå den, är tydligen ett signum för maktens människor.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.