11 jan 2016 06:00

11 jan 2016 06:00

Moderaterna föreslår bättre förskola

Debatt:

Moderaterna vill att Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart människor är på väg än varifrån de kommer. Det kräver utbildning som rustar människor för framtiden. Därför är det avgörande att vi återupprättar kunskapsskolan. Särskilt betydelsefullt är det att kunskap, lärande och lek börjar tidigt. Alla barn i Sverige och Skaraborg ska ha tillgång till en bra förskola oavsett var man bor.

På Moderaternas partistämma tog vi flera viktiga steg för att skolan ska bli bättre.

• Vi vill att den allmänna förskolan utökas till att gälla från 2 års ålder i stället för dagens 3 år. Det skulle innebära att Sveriges familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 timmar i veckan ett år tidigare än idag.

• Förskolan lägger en viktig grund för att klara vidare utbildning och arbetsliv. Det är också en bra garant för att motverka det nya utanförskapet som växer fram, som ofta börjar med att unga tidigt halkat efter i skolan. En mer tillgänglig förskola ger också fler familjer, särskilt de med låga inkomster, ännu bättre möjligheter att kombinera familjeliv med arbete.

• Vi vill också stärka förutsättningarna för en mer likvärdig överlämning från förskola till förskoleklass som säkerställer att alla förskolor lämnar över kunskaper om barnens utveckling. Därför måste förskollärarutbildningen byggas ut och att utbildningen håller hög kvalitet. Förskolelärarnas möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling behöver stärkas.

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. Det är oacceptabelt och vi behöver därför gå vidare med nya förslag som kan vända utvecklingen. Sverige och Skaraborg ska ha en skola i världsklass. Moderaterna har därför startat Skolinitiativet – där forskning och experter ska samlas för att ta fram nya förslag för att förbättra skolan.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Då måste alla barn och unga ges en så bra start i livet som möjligt. Sverige och Skaraborg kan mer.

Tomas Tobé (M)

partisekreterare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Moderaterna vill att Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart människor är på väg än varifrån de kommer. Det kräver utbildning som rustar människor för framtiden. Därför är det avgörande att vi återupprättar kunskapsskolan. Särskilt betydelsefullt är det att kunskap, lärande och lek börjar tidigt. Alla barn i Sverige och Skaraborg ska ha tillgång till en bra förskola oavsett var man bor.

På Moderaternas partistämma tog vi flera viktiga steg för att skolan ska bli bättre.

• Vi vill att den allmänna förskolan utökas till att gälla från 2 års ålder i stället för dagens 3 år. Det skulle innebära att Sveriges familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 timmar i veckan ett år tidigare än idag.

• Förskolan lägger en viktig grund för att klara vidare utbildning och arbetsliv. Det är också en bra garant för att motverka det nya utanförskapet som växer fram, som ofta börjar med att unga tidigt halkat efter i skolan. En mer tillgänglig förskola ger också fler familjer, särskilt de med låga inkomster, ännu bättre möjligheter att kombinera familjeliv med arbete.

• Vi vill också stärka förutsättningarna för en mer likvärdig överlämning från förskola till förskoleklass som säkerställer att alla förskolor lämnar över kunskaper om barnens utveckling. Därför måste förskollärarutbildningen byggas ut och att utbildningen håller hög kvalitet. Förskolelärarnas möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling behöver stärkas.

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. Det är oacceptabelt och vi behöver därför gå vidare med nya förslag som kan vända utvecklingen. Sverige och Skaraborg ska ha en skola i världsklass. Moderaterna har därför startat Skolinitiativet – där forskning och experter ska samlas för att ta fram nya förslag för att förbättra skolan.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Då måste alla barn och unga ges en så bra start i livet som möjligt. Sverige och Skaraborg kan mer.

Tomas Tobé (M)

partisekreterare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde

Peo Andersson (M)

kommunstyrelsen Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.