11 jan 2016 06:00

11 jan 2016 06:00

Varför inte använda viktigaste verktyget?

SKÖVDEBOSTÄDER

Moderaterna och alliansen vill föra en saklig debatt om Skövdebostäders ägardirektiv. Utmärkt! Ni kan då börja med att bemöta det vi säger i vår debattartikel. Skövde har bostadsbrist och ni vill inte använda det viktigaste verktyget kommunen har. Varför?

Svara därefter på följande frågor:

Vad händer 2019 när bolaget når upp till den av er satta gränsen? Vilka av Skövdebostäders hyresgäster kan förvänta sig att få sina hem sålda till en annan fastighetsägare?

I bolagets affärsplan – vilken åtminstone en av författarna till er artikel borde känna till då han är dess ordförande – sätts ambitionen till att bygga 3 000 nya bostäder på 15 år. Hur kan ni garantera att alla de försäljningar som bolaget då kommer att tvingas till kommer att vara goda affärer för Skövdebostäder och i förlängningen kommunen?

Att sedan hävda att ägardirektivet inte hindrar Skövdebostäder är helt verklighetsfrånvänt och går fullständigt stick i stäv med vad dess helt eniga styrelse under en moderat ordförande anförde inför beslutet. Planeringsprocessen inför nya bostäder är inte sällan fem år, vilket innebär att det som nu diskuteras i bolaget troligen inte är inflyttningsklara förrän efter 2020 och därför i högsta grad påverkas av er ideologiskt betingade blöta filt.

För övrigt håller vi med er om att Skövdebostäder är ett synnerligen välskött bolag, något som gör er strävan att begränsa dess möjligheter än mer obegriplig. Ni har också rätt i att taket för bolagets marknadsandel gällt i drygt tre år och inte fem som vi angav, vi ber om ursäkt för denna lapsus.

Om ni moderater inte har något svar på varför begränsningen finns i ägardirektivet så låt oss enas om att ta bort det. Då kan vi lägga vår energi på att diskutera andra viktiga frågor för Skövdes utveckling och bolaget kan fortsätta utvecklas för Skövdes och hyresgästernas bästa.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Moderaterna och alliansen vill föra en saklig debatt om Skövdebostäders ägardirektiv. Utmärkt! Ni kan då börja med att bemöta det vi säger i vår debattartikel. Skövde har bostadsbrist och ni vill inte använda det viktigaste verktyget kommunen har. Varför?

Svara därefter på följande frågor:

Vad händer 2019 när bolaget når upp till den av er satta gränsen? Vilka av Skövdebostäders hyresgäster kan förvänta sig att få sina hem sålda till en annan fastighetsägare?

I bolagets affärsplan – vilken åtminstone en av författarna till er artikel borde känna till då han är dess ordförande – sätts ambitionen till att bygga 3 000 nya bostäder på 15 år. Hur kan ni garantera att alla de försäljningar som bolaget då kommer att tvingas till kommer att vara goda affärer för Skövdebostäder och i förlängningen kommunen?

Att sedan hävda att ägardirektivet inte hindrar Skövdebostäder är helt verklighetsfrånvänt och går fullständigt stick i stäv med vad dess helt eniga styrelse under en moderat ordförande anförde inför beslutet. Planeringsprocessen inför nya bostäder är inte sällan fem år, vilket innebär att det som nu diskuteras i bolaget troligen inte är inflyttningsklara förrän efter 2020 och därför i högsta grad påverkas av er ideologiskt betingade blöta filt.

För övrigt håller vi med er om att Skövdebostäder är ett synnerligen välskött bolag, något som gör er strävan att begränsa dess möjligheter än mer obegriplig. Ni har också rätt i att taket för bolagets marknadsandel gällt i drygt tre år och inte fem som vi angav, vi ber om ursäkt för denna lapsus.

Om ni moderater inte har något svar på varför begränsningen finns i ägardirektivet så låt oss enas om att ta bort det. Då kan vi lägga vår energi på att diskutera andra viktiga frågor för Skövdes utveckling och bolaget kan fortsätta utvecklas för Skövdes och hyresgästernas bästa.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.