12 jan 2016 06:00

12 jan 2016 08:23

Flygplatsen – en kommunal katastrof

SKÖVDE

Nu måste det vara dags att avveckla flygplatsen.

De sista halmstrån som fanns har nu lämnat flygplatsen och hangaren står tom. Det visar med all önskvärd tydlighet – det finns inget behov av en flygplats i Skövde.

Under alla de år som flygplatsen funnits har den gått med förlust. Och det är vi skattebetalare i Skövde som får betala – till ingen nytta.

Numera är det de boende i Skövdebostäder som får betala och under 2015 fick flygplatsen större delen av 8,5 miljoner från de boende i det kommunala bostadsbolaget. Vilken förmån fick de boende av denna insats? Ingen, så vitt jag vet!

I Skövdebostäder bor det väldigt många pensionärer, många med liten pension. Som pensionär betalar vi förutom kommunalskatt en straffskatt därför att vi är pensionärer. Vi skall dessutom betala olika avgifter när vi utnyttjar olika tjänster, trots att vi redan betalt via skatten.

Det skulle vara intressant att veta vad oppositionen har för uppfattning om flygplatsen och vilka förslag de har på avveckling eller utveckling.

Vad säger kommunens revisionsnämnd? Är det förenligt med kommunallagen att straffbeskatta bostadsbolagets hyresgäster med ett koncernbidrag?

Är det förenligt med en sund ekonomi att år efter år pumpa in pengar i ett bolag som är dömt till undergång?

Eller är viktigast att styrelsen får sitta kvar och kvittera ut arvoden trots att de uppenbarligen inte tycks förstå att de inte behärskar sitt uppdrag.

Avveckla flygplatsbolaget och använd de pengar som underskottet skapar till välfärdsfrågor, såsom vård, skola och omsorg. Där gör pengarna nytta!

Bengt Sjökvist

De sista halmstrån som fanns har nu lämnat flygplatsen och hangaren står tom. Det visar med all önskvärd tydlighet – det finns inget behov av en flygplats i Skövde.

Under alla de år som flygplatsen funnits har den gått med förlust. Och det är vi skattebetalare i Skövde som får betala – till ingen nytta.

Numera är det de boende i Skövdebostäder som får betala och under 2015 fick flygplatsen större delen av 8,5 miljoner från de boende i det kommunala bostadsbolaget. Vilken förmån fick de boende av denna insats? Ingen, så vitt jag vet!

I Skövdebostäder bor det väldigt många pensionärer, många med liten pension. Som pensionär betalar vi förutom kommunalskatt en straffskatt därför att vi är pensionärer. Vi skall dessutom betala olika avgifter när vi utnyttjar olika tjänster, trots att vi redan betalt via skatten.

Det skulle vara intressant att veta vad oppositionen har för uppfattning om flygplatsen och vilka förslag de har på avveckling eller utveckling.

Vad säger kommunens revisionsnämnd? Är det förenligt med kommunallagen att straffbeskatta bostadsbolagets hyresgäster med ett koncernbidrag?

Är det förenligt med en sund ekonomi att år efter år pumpa in pengar i ett bolag som är dömt till undergång?

Eller är viktigast att styrelsen får sitta kvar och kvittera ut arvoden trots att de uppenbarligen inte tycks förstå att de inte behärskar sitt uppdrag.

Avveckla flygplatsbolaget och använd de pengar som underskottet skapar till välfärdsfrågor, såsom vård, skola och omsorg. Där gör pengarna nytta!

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.