12 jan 2016 06:00

12 jan 2016 06:00

Rösträtt för unga – ett demokratiskt tillskott

Debatt:

För att Skövde ska kunna växa till 60 000 invånare till 2025 krävs krafttag för att unga ska stanna kvar och bosätta sig i kommunen. Vi satsar därför på attraktiva boendemiljöer och lägenheter där unga ska ha råd att bo. Högskolan i Skövde drar sitt strå till stacken med satsning på utbildningar attraktiva för närings- och arbetslivet. Gothia Science Park gör det spännande för unga att satsa på teknik, dataspel m.m. Unga Företagare kommer med kreativa idéer. Det nya Barn- och ungdomspolitiska programmet för Skövde kommun har som devis Attrahera unga är nyckeln till framgång. Här lyfts FN:s barnkonvention om barns rätt till likvärdiga villkor, barns bästa i främsta rummet, rätt till liv och utveckling och att uttrycka åsikter.

Vi Liberaler i Skövde ställer oss bakom förslaget från Demokratiutredningen ledd av liberalen Olle Wästberg som vill införa kommunal rösträtt från 16 år. Flera ungdomar är mycket samhällsintresserade och har mycket att tillföra.

Satsningen på Nyeport har lyckats väl med Visionsmålet Tillsammans. Här möts ungdomar på ett kreativt sätt med olika teman och aktiviteter. Beredningen Medborgare och Folkhälsa är det forum där dialogen förs kring barn- och ungdomspolitiska frågor. Alla nämnder är delaktiga i dialogen. Alla barn och ungdomar 0–25 år inkluderas för att få ett helhetsgrepp i kommunen.

LUPP:en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes på nytt i höstas. Nu kan intressanta jämförelser göras med tidigare uppföljning om hur unga upplever inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situation i skolan o.s.v. för att ge underlag för politiska beslut och satsningar. Ungdomars psykiska hälsa följs upp regelbundet, vilket är unikt i Västra Götalandsregionen.

Men visst vore det ett tillskott om riksdagen tar ett beslut om kommunal rösträtt från och med 16 år. Då skulle ungdomar bli mera intresserade av hur kommunen styrs. För att inte tala om hur hela kommunfullmäktige skulle intressera sig mer för ungdomars entreprenörskap.

Ulla-Britt Hagström (L)

Petter Fahlström (L)

Jacqueline Tjällman (L)

Johan Ekström (L)

Louise Clausen (L)

Douglas Hjalmarsson (L)

För att Skövde ska kunna växa till 60 000 invånare till 2025 krävs krafttag för att unga ska stanna kvar och bosätta sig i kommunen. Vi satsar därför på attraktiva boendemiljöer och lägenheter där unga ska ha råd att bo. Högskolan i Skövde drar sitt strå till stacken med satsning på utbildningar attraktiva för närings- och arbetslivet. Gothia Science Park gör det spännande för unga att satsa på teknik, dataspel m.m. Unga Företagare kommer med kreativa idéer. Det nya Barn- och ungdomspolitiska programmet för Skövde kommun har som devis Attrahera unga är nyckeln till framgång. Här lyfts FN:s barnkonvention om barns rätt till likvärdiga villkor, barns bästa i främsta rummet, rätt till liv och utveckling och att uttrycka åsikter.

Vi Liberaler i Skövde ställer oss bakom förslaget från Demokratiutredningen ledd av liberalen Olle Wästberg som vill införa kommunal rösträtt från 16 år. Flera ungdomar är mycket samhällsintresserade och har mycket att tillföra.

Satsningen på Nyeport har lyckats väl med Visionsmålet Tillsammans. Här möts ungdomar på ett kreativt sätt med olika teman och aktiviteter. Beredningen Medborgare och Folkhälsa är det forum där dialogen förs kring barn- och ungdomspolitiska frågor. Alla nämnder är delaktiga i dialogen. Alla barn och ungdomar 0–25 år inkluderas för att få ett helhetsgrepp i kommunen.

LUPP:en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes på nytt i höstas. Nu kan intressanta jämförelser göras med tidigare uppföljning om hur unga upplever inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situation i skolan o.s.v. för att ge underlag för politiska beslut och satsningar. Ungdomars psykiska hälsa följs upp regelbundet, vilket är unikt i Västra Götalandsregionen.

Men visst vore det ett tillskott om riksdagen tar ett beslut om kommunal rösträtt från och med 16 år. Då skulle ungdomar bli mera intresserade av hur kommunen styrs. För att inte tala om hur hela kommunfullmäktige skulle intressera sig mer för ungdomars entreprenörskap.

Ulla-Britt Hagström (L)

Petter Fahlström (L)

Jacqueline Tjällman (L)

Johan Ekström (L)

Louise Clausen (L)

Douglas Hjalmarsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.