13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Kan bli goda ledare

FLYKTINGAR

Idag öppnar sig möjligheter, som varken politiker eller vanligt folk ser.

De flyktingbarn och invandrare som kommer hit idag kan i framtiden bli goda ledare i sina hemländer, om vi ger dem god kunskap i våra skolor samt visar en positiv medmänsklighet. Det är vårt ansvar och plikt att visa dessa medmänniskor som kommer hit en sund och kärleksfull människosyn! Då duger det inte att sätta eld på flyktingförläggningar och skrika ut hat-floskler o.s.v.

Mikael Pettersson

riksspelman Tibro

De flyktingbarn och invandrare som kommer hit idag kan i framtiden bli goda ledare i sina hemländer, om vi ger dem god kunskap i våra skolor samt visar en positiv medmänsklighet. Det är vårt ansvar och plikt att visa dessa medmänniskor som kommer hit en sund och kärleksfull människosyn! Då duger det inte att sätta eld på flyktingförläggningar och skrika ut hat-floskler o.s.v.

Mikael Pettersson

riksspelman Tibro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.