13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Lyssna på föräldrarna!

DYSLEXI

Ärftlig. Dyslexi är en viktig åkomma att både upptäcka och behandla. Hos majoriteten är orsaken ärftlig och därför är föräldrar medvetna om åkomman. Ett bra exempel är kungliga familjen, ett annat exempel är jag själv som har en svår dyslexi som är förvärvad.

För 35 år sedan införde jag inom BVC en screening vid 6 års ålder. Det gällde då alla åkommor inom barnneuropsykiatri inklusive dyslexi. Den finns inte längre sedan 15 år tillbaka.

Dyslexi påverkar inlärningen mycket och om lärarna inte är uppmärksamma så försvåras inlärningen och resultaten. Speciallärare måste ordna med lästräning. Datorer kan vara av stor hjälp – jag intygar man måste ta hänsyn till detta vid förhör som borde kunna göras mer muntligt än skriftligt samt att eleverna kan behöva ha mer tid. Insikten om detta borde ökas hos alla lärare och att speciallärare oftare kopplas in för lästest.

Ett speciellt fenomen har jag erfarenhet av och det är att elever med hög intelligens klarar dessa svåra situationer och kan kompensera svårigheterna att läsa. Dessa upptäcker inte vanliga lärare. Föräldrar som känner sina barn och vet att dyslexi finns i släkten är mer uppmärksamma och kunniga än många lärare.

Lärare, lyssna på föräldrarna! Upprätta det stöd av speciallärare som förr var vanligare än idag. Detta är en politisk fråga.

PO Elfstrand

barnläkare

För 35 år sedan införde jag inom BVC en screening vid 6 års ålder. Det gällde då alla åkommor inom barnneuropsykiatri inklusive dyslexi. Den finns inte längre sedan 15 år tillbaka.

Dyslexi påverkar inlärningen mycket och om lärarna inte är uppmärksamma så försvåras inlärningen och resultaten. Speciallärare måste ordna med lästräning. Datorer kan vara av stor hjälp – jag intygar man måste ta hänsyn till detta vid förhör som borde kunna göras mer muntligt än skriftligt samt att eleverna kan behöva ha mer tid. Insikten om detta borde ökas hos alla lärare och att speciallärare oftare kopplas in för lästest.

Ett speciellt fenomen har jag erfarenhet av och det är att elever med hög intelligens klarar dessa svåra situationer och kan kompensera svårigheterna att läsa. Dessa upptäcker inte vanliga lärare. Föräldrar som känner sina barn och vet att dyslexi finns i släkten är mer uppmärksamma och kunniga än många lärare.

Lärare, lyssna på föräldrarna! Upprätta det stöd av speciallärare som förr var vanligare än idag. Detta är en politisk fråga.

PO Elfstrand

barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.