13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Skas personal måste ges bättre förutsättningar

Debatt:

Situationen på Skaraborgs sjukhus är mycket ansträngd. Personalen sliter hårt med hög övertid och ökade sjukskrivningar. Vårdköer växer. Många sjukskötersketjänster är obesatta. Vårdplatser stängda. Sängar i korridorer. Sjukhuset beräknas gå med mer än 50 miljoner i underskott för 2015. Sjukhusen totalt i regionen kommer gå med en halv miljard i underskott för 2015.

Två saker är självklara. De borgerliga och Miljöpartiet har totalt misslyckats med att säkra vårdens grundfinansiering. Och det behövs mer resurser till vården.

Regionens politiska ledning upprepar hela tiden att de satsar på vården. Men deras snåla uppräkning varje år skapar en ständig osthyvel ute i verksamheterna samtidigt som de i media talar om historiskt höga satsningar. I glappet mellan deras pressmeddelandepolitik och verkligheten befinner sig patienterna och personalen.

Vid Regionfullmäktiges möte i november beslutade alla partier utom Vänsterpartiet att i detta läge kräva att sjukhusen ska fatta beslut för att få sin ekonomi i balans. Det enda vi kan se som effekt av detta är ännu längre köer, fler stängda vårdavdelningar och att ännu mer personal slutar. Skaraborgarna behöver säkras tillräcklig vård och vårdpersonalen behöver få arbeta i en bra arbetsmiljö.

Dagens personalpolitik är inte hållbar. Vi behöver en politik för att skapa en arbetsmiljö där personal verkligen trivs och vill jobba. Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna till 26 000 kronor för sjuksköterskor och annan akademiskt utbildad vårdpersonal, och höja ingångslönerna även för Kommunals medlemmar. Vi vill satsa på betald fortbildning för all vårdpersonal, kliniskt basår för nya sjuksköterskor, introduktionsutbildning och fortbildning för undersköterskor och betald utbildning till specialistsjuksköterska. Att jobba dag, kväll, natt och helgtjänstgöring är slitigt. Det vill vi kompensera med kortare arbetstid.

Vård av hög kvalitet skapas i ett bra möte mellan personal och patient. Det kräver att personalen ges rimliga förutsättningar att sköta sitt jobb. Vi i Vänsterpartiet fick nej från de andra partierna på att lägga en tilläggsbudget med extra pengar till vården. Förlorare på den uteblivna satsningen är patienterna och vårdpersonalen.

Ove Nordström (V)

ledamot styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Egon Frid (V)

ledamot i Regionfullmäktige.

Evalena Öman (V)

ersättare i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Elizabeth Fredriksson (V)

ledamot i Patientnämnden

Situationen på Skaraborgs sjukhus är mycket ansträngd. Personalen sliter hårt med hög övertid och ökade sjukskrivningar. Vårdköer växer. Många sjukskötersketjänster är obesatta. Vårdplatser stängda. Sängar i korridorer. Sjukhuset beräknas gå med mer än 50 miljoner i underskott för 2015. Sjukhusen totalt i regionen kommer gå med en halv miljard i underskott för 2015.

Två saker är självklara. De borgerliga och Miljöpartiet har totalt misslyckats med att säkra vårdens grundfinansiering. Och det behövs mer resurser till vården.

Regionens politiska ledning upprepar hela tiden att de satsar på vården. Men deras snåla uppräkning varje år skapar en ständig osthyvel ute i verksamheterna samtidigt som de i media talar om historiskt höga satsningar. I glappet mellan deras pressmeddelandepolitik och verkligheten befinner sig patienterna och personalen.

Vid Regionfullmäktiges möte i november beslutade alla partier utom Vänsterpartiet att i detta läge kräva att sjukhusen ska fatta beslut för att få sin ekonomi i balans. Det enda vi kan se som effekt av detta är ännu längre köer, fler stängda vårdavdelningar och att ännu mer personal slutar. Skaraborgarna behöver säkras tillräcklig vård och vårdpersonalen behöver få arbeta i en bra arbetsmiljö.

Dagens personalpolitik är inte hållbar. Vi behöver en politik för att skapa en arbetsmiljö där personal verkligen trivs och vill jobba. Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna till 26 000 kronor för sjuksköterskor och annan akademiskt utbildad vårdpersonal, och höja ingångslönerna även för Kommunals medlemmar. Vi vill satsa på betald fortbildning för all vårdpersonal, kliniskt basår för nya sjuksköterskor, introduktionsutbildning och fortbildning för undersköterskor och betald utbildning till specialistsjuksköterska. Att jobba dag, kväll, natt och helgtjänstgöring är slitigt. Det vill vi kompensera med kortare arbetstid.

Vård av hög kvalitet skapas i ett bra möte mellan personal och patient. Det kräver att personalen ges rimliga förutsättningar att sköta sitt jobb. Vi i Vänsterpartiet fick nej från de andra partierna på att lägga en tilläggsbudget med extra pengar till vården. Förlorare på den uteblivna satsningen är patienterna och vårdpersonalen.

Ove Nordström (V)

ledamot styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Egon Frid (V)

ledamot i Regionfullmäktige.

Evalena Öman (V)

ersättare i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Elizabeth Fredriksson (V)

ledamot i Patientnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.