14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 06:00

Hur rättssäkert är det?

RÄTTSPSYKIATRIN

Replik. Angående Edvin Johanssons insändare om rättspsykiatrin 9/1.

Jo, bara det faktum att psykiatrin utökade sitt inflytande och bidrog till att införa så kallad rättspsykiatrisk vård var en stor händelse i svenskt rättsväsende. Den urgamla principen om rätt och fel ifråga om brottslingars personliga ansvar vid brottet blev därmed naggat i kanten.

Man hör knappast talas om att en brottsling som fått en sådan diagnos och döms för sådan vård blir botad från sin ”allvarliga störning”. Däremot att en hel del upplever olika problem på grund av medicineringen, t ex biverkningar och missbruk. Det är även så att just diagnosticeringen av en person till ”allvarlig psykisk störning” inte är någon exakt vetenskap, det är inget man kan bevisa eller läsa av genom laboratorietester eller dna-spår. Historien i svenskt rättsväsende visar flera tydliga exempel på denna osäkerhet. Det som optimistiskt kallas experter visar sig nämligen att då och då ha olika uppfattningar i enskilda fall. Hur rättssäkert är det?

Helena

Jo, bara det faktum att psykiatrin utökade sitt inflytande och bidrog till att införa så kallad rättspsykiatrisk vård var en stor händelse i svenskt rättsväsende. Den urgamla principen om rätt och fel ifråga om brottslingars personliga ansvar vid brottet blev därmed naggat i kanten.

Man hör knappast talas om att en brottsling som fått en sådan diagnos och döms för sådan vård blir botad från sin ”allvarliga störning”. Däremot att en hel del upplever olika problem på grund av medicineringen, t ex biverkningar och missbruk. Det är även så att just diagnosticeringen av en person till ”allvarlig psykisk störning” inte är någon exakt vetenskap, det är inget man kan bevisa eller läsa av genom laboratorietester eller dna-spår. Historien i svenskt rättsväsende visar flera tydliga exempel på denna osäkerhet. Det som optimistiskt kallas experter visar sig nämligen att då och då ha olika uppfattningar i enskilda fall. Hur rättssäkert är det?

Helena

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.