14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 06:00

”Nyårssmäll” blir en glädjeraket

POLITIK

Replik. Till Cecilia Widegren (M) i SLA 5/1.

Flera ekonomiska bedömare har nyligen kommit med sina prognoser för 2016. De flesta är överraskade över hur snabbt svensk ekonomi återhämtar sig. Löneökningar, låg inflation, höjda ersättningar inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och fortsatt extremt låga räntor gör att svenskarna har allt mer pengar att röra sig med.

Ekonomin utvecklas så snabbt att den socialdemokratiskt ledda regeringen på ett år lyckats halvera det underskott i de offentliga finanserna som Alliansregeringen lämnade efter sig.

Swedbanks privatekonomer är överraskade över storleken på förbättringen. De hade räknat med att det skulle bli bättre, men inte med så här mycket. De flesta hushåll kommer att ha mer att röra sig med varje månad efter att skatter och andra nödvändiga utgifter är betalda. Därtill kommer satsningar på vård, skola och omsorg alla invånare till del på olika sätt.

Arbetslösheten sjunker, men för oss socialdemokrater är den fortfarande alldeles för hög. Därför görs insatser för att förbättra yrkes- och vuxenutbildning samt matchning så att allt fler kan få möjlighet till ett jobb.

Inför 2016 gör dessutom regeringen flera viktiga satsningar, exempelvis ett första steg att ta bort den orättvisa pensionärsskatten som Alliansregeringen införde. Nu får pensionärerna både sänkt skatt och högre pensioner.

En del har svårt att svälja att det går bra för Sverige. Cecilia Widegren (M) är en av dessa. I debattartiklar fortsätter hon med sina domedagsprofetior. Jag förstår Cecilias frustration. Men det hjälper inte att upprepa samma mantra hela tiden. Verkligheten visar på något annat.

Det går bra för Sverige. Det är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna skapa de resurser som krävs för att möta framtidens utmaningar!

Monica Green (S)

riksdagsledamot

Skaraborg

Flera ekonomiska bedömare har nyligen kommit med sina prognoser för 2016. De flesta är överraskade över hur snabbt svensk ekonomi återhämtar sig. Löneökningar, låg inflation, höjda ersättningar inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och fortsatt extremt låga räntor gör att svenskarna har allt mer pengar att röra sig med.

Ekonomin utvecklas så snabbt att den socialdemokratiskt ledda regeringen på ett år lyckats halvera det underskott i de offentliga finanserna som Alliansregeringen lämnade efter sig.

Swedbanks privatekonomer är överraskade över storleken på förbättringen. De hade räknat med att det skulle bli bättre, men inte med så här mycket. De flesta hushåll kommer att ha mer att röra sig med varje månad efter att skatter och andra nödvändiga utgifter är betalda. Därtill kommer satsningar på vård, skola och omsorg alla invånare till del på olika sätt.

Arbetslösheten sjunker, men för oss socialdemokrater är den fortfarande alldeles för hög. Därför görs insatser för att förbättra yrkes- och vuxenutbildning samt matchning så att allt fler kan få möjlighet till ett jobb.

Inför 2016 gör dessutom regeringen flera viktiga satsningar, exempelvis ett första steg att ta bort den orättvisa pensionärsskatten som Alliansregeringen införde. Nu får pensionärerna både sänkt skatt och högre pensioner.

En del har svårt att svälja att det går bra för Sverige. Cecilia Widegren (M) är en av dessa. I debattartiklar fortsätter hon med sina domedagsprofetior. Jag förstår Cecilias frustration. Men det hjälper inte att upprepa samma mantra hela tiden. Verkligheten visar på något annat.

Det går bra för Sverige. Det är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna skapa de resurser som krävs för att möta framtidens utmaningar!

Monica Green (S)

riksdagsledamot

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.