14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 06:00

Växthusteorin överdrivs

KLIMATET

Alla tror på växthuseffekten. Vi som varit med ett tag kan utan att fördjupa oss i alltför mycket väderstatistik konstatera att på senare tid har det faktiskt blivit varmare.

Visst är det så. Exakt hur mycket koldioxidhalten i atmosfären påverkar temperaturen på jorden tror jag ingen vet.

Det kan vara så att människans aktivitet påverkar temperaturen, men det finns en faktor, som är större än den. Med lite eftertanke är det nästan självklart; Solen. Solens aktivitet varierar i cykler, både i längre och kortare intervaller.

Är det inte så, att jordens temperatur genom decennier, sekel och årtusende har varierat mycket? Detta innan människans påverkan fanns. Bara för tre–fyra år sedan hade vi här hos oss tre kalla vintrar. På fyrtiotalet var det extremt kalla vintrar. Under slutet av 1600-talet var det ännu kallare – lilla istiden har den kallats – då hela den svenska armén gick över danska Bälten (saltvatten). Vi har haft värmeperioder både under 1900-talet och en lång värmeperiod under 1700-talet. Under bronsåldern var det så varmt i Sverige att det odlades vin.

I forskarvärlden gäller en fråga i taget och konsensus råder. Solforskningen är inte prioriterad och de som försöker göra sina röster hörda får ej utrymme i media. Forskar man om växthuseffekten behöver man inte gå arbetslös. Följer man bara mainstream får man anslag.

Borrkärnor av isen från Antarktis, mer än tusen år gamla, visar att koldioxidhalten i atmosfären har varierat på jorden. Detta långt innan mänsklig påverkan. Man vet att under perioder med vulkanisk aktivitet ökar koldioxidhalten. Det är värden, som överstiger de som finns i atmosfären idag – och de överensstämmer inte med de varma perioderna.

I enlighet med resonemanget ovan tror jag att växthusteorin överdrivs, åtminstone i Sverige, som går ut hårdast. Hur kan man uttala sig om fiktiva temperaturer på jorden år 2020 eller 2025 o.s.v? Det är rena kristallkulebeskådandet och inte vetenskap. Ingen kan veta hur klimatet blir om 10–15 år eller ännu längre fram. Kanske skulle solforskare kunna ge en hint om i vilken riktning vi går. De tror idag att solen är på väg in i en lugnare period!

Vi kommer förmodligen få se hur växthusteorin överges någon gång i framtiden, speciellt om klimatet ändrar sig i motsatt riktning mot vad växthusagitatorerna tror. Om man är växthusprofet, varför verkar man då inte främst för att begränsa befolkningsexplosionen? Det är ju från mänsklig aktivitet, som koldioxidutsläppen kommer.

R Lindgren

Visst är det så. Exakt hur mycket koldioxidhalten i atmosfären påverkar temperaturen på jorden tror jag ingen vet.

Det kan vara så att människans aktivitet påverkar temperaturen, men det finns en faktor, som är större än den. Med lite eftertanke är det nästan självklart; Solen. Solens aktivitet varierar i cykler, både i längre och kortare intervaller.

Är det inte så, att jordens temperatur genom decennier, sekel och årtusende har varierat mycket? Detta innan människans påverkan fanns. Bara för tre–fyra år sedan hade vi här hos oss tre kalla vintrar. På fyrtiotalet var det extremt kalla vintrar. Under slutet av 1600-talet var det ännu kallare – lilla istiden har den kallats – då hela den svenska armén gick över danska Bälten (saltvatten). Vi har haft värmeperioder både under 1900-talet och en lång värmeperiod under 1700-talet. Under bronsåldern var det så varmt i Sverige att det odlades vin.

I forskarvärlden gäller en fråga i taget och konsensus råder. Solforskningen är inte prioriterad och de som försöker göra sina röster hörda får ej utrymme i media. Forskar man om växthuseffekten behöver man inte gå arbetslös. Följer man bara mainstream får man anslag.

Borrkärnor av isen från Antarktis, mer än tusen år gamla, visar att koldioxidhalten i atmosfären har varierat på jorden. Detta långt innan mänsklig påverkan. Man vet att under perioder med vulkanisk aktivitet ökar koldioxidhalten. Det är värden, som överstiger de som finns i atmosfären idag – och de överensstämmer inte med de varma perioderna.

I enlighet med resonemanget ovan tror jag att växthusteorin överdrivs, åtminstone i Sverige, som går ut hårdast. Hur kan man uttala sig om fiktiva temperaturer på jorden år 2020 eller 2025 o.s.v? Det är rena kristallkulebeskådandet och inte vetenskap. Ingen kan veta hur klimatet blir om 10–15 år eller ännu längre fram. Kanske skulle solforskare kunna ge en hint om i vilken riktning vi går. De tror idag att solen är på väg in i en lugnare period!

Vi kommer förmodligen få se hur växthusteorin överges någon gång i framtiden, speciellt om klimatet ändrar sig i motsatt riktning mot vad växthusagitatorerna tror. Om man är växthusprofet, varför verkar man då inte främst för att begränsa befolkningsexplosionen? Det är ju från mänsklig aktivitet, som koldioxidutsläppen kommer.

R Lindgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.