14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 06:00

Vi är idel öra

SJUKVÅRDEN

Replik. Till Lene Lorentzen, Vårdförbundet (SLA 31/12).

Alliansregeringens genomförda förbättringar inom hälso- och sjukvården, med patientens tillgång till god vård i fokus, resulterade bl.a. i att vi i dag har över 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor jämfört med år 2006. Men vi är inte nöjda. Vi fortsätter därför att lägga fler förslag för att stärka patienten och stärka vårdens medarbetare, välfärdens kärna. Vi delar Lene Lorentzen och Vårdförbundets uppfattning att förbättringar, inte bara sker steg för steg, utan också skall ges reella möjligheter att förverkligas. Vi kommer därför fortsätta presentera förbättringsförslag, för att stärka patienten, steg för steg. Tack för konstruktiv diskussion om viktiga framtidsförslag.

Vi moderater har senast under hösten uppmärksammat regeringen på vikten av att ta fram långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi för att säkra vårdens behov fram till år 2025, t ex för specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, och få fler äldre medarbetare i vården att vilja och kunna stanna kvar längre i sina yrken.

Det är viktigt att uppmärksamma specialisttjänstgöring, eftersom det alltid ska löna sig att ta större ansvar, och genom samtal med bl.a. sjuksköterskor runt om i landet har vi lagt fram förslag för fler karriärvägar. I Västra Götalandsregionen har vi tagit flera steg framåt och bl.a. infört förstärkt yrkesintroduktion samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi gör en extrasatsning på löner och lönekarriär genom en höjd ram på 150 miljoner kronor 2015–2017. Vi har även påbörjat ett arbete med att se över arbetstider och uppgiftsväxling efter att ha lyssnat på personalen.

Det är inte enkelt att förstå olika yrkens förutsättningar, men vi är idel öra, och genom exempelvis verksamhetsbesök och samtal försöker vi ta del av de utmaningar som finns i välfärden, så att vi kan presentera och genomföra förslag för både medarbetarnas och patienternas bästa.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Gunilla Levén (M)

regionråd Västra Götalandsregionen

Alliansregeringens genomförda förbättringar inom hälso- och sjukvården, med patientens tillgång till god vård i fokus, resulterade bl.a. i att vi i dag har över 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor jämfört med år 2006. Men vi är inte nöjda. Vi fortsätter därför att lägga fler förslag för att stärka patienten och stärka vårdens medarbetare, välfärdens kärna. Vi delar Lene Lorentzen och Vårdförbundets uppfattning att förbättringar, inte bara sker steg för steg, utan också skall ges reella möjligheter att förverkligas. Vi kommer därför fortsätta presentera förbättringsförslag, för att stärka patienten, steg för steg. Tack för konstruktiv diskussion om viktiga framtidsförslag.

Vi moderater har senast under hösten uppmärksammat regeringen på vikten av att ta fram långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi för att säkra vårdens behov fram till år 2025, t ex för specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, och få fler äldre medarbetare i vården att vilja och kunna stanna kvar längre i sina yrken.

Det är viktigt att uppmärksamma specialisttjänstgöring, eftersom det alltid ska löna sig att ta större ansvar, och genom samtal med bl.a. sjuksköterskor runt om i landet har vi lagt fram förslag för fler karriärvägar. I Västra Götalandsregionen har vi tagit flera steg framåt och bl.a. infört förstärkt yrkesintroduktion samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi gör en extrasatsning på löner och lönekarriär genom en höjd ram på 150 miljoner kronor 2015–2017. Vi har även påbörjat ett arbete med att se över arbetstider och uppgiftsväxling efter att ha lyssnat på personalen.

Det är inte enkelt att förstå olika yrkens förutsättningar, men vi är idel öra, och genom exempelvis verksamhetsbesök och samtal försöker vi ta del av de utmaningar som finns i välfärden, så att vi kan presentera och genomföra förslag för både medarbetarnas och patienternas bästa.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Gunilla Levén (M)

regionråd Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.