15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 06:00

Dåligt sandat

SKÖVDE

Halt. Min fru och jag var ute och gick i de centrala delarna av Skövde, idag den 13 januari. Vi gick på Hertig Johans torg och gatorna runt omkring. Det var mycket halt och jag saknade sand/grus på dessa ställen. Samma brister fanns runt Sandtorget.

När vi gick hem till bostaden konstaterade vi att trottoaren på Badhusgatan var mycket hal och det saknades sandkorn även där.

Vi hörde flera personer som hade samma uppfattning om den urusla sandningen.

Är det meningen att Skövdeborna skall ramla och bryta sig? Vem tar då ansvaret för de kostnader detta för med sig i form av sjukhuskostnader och ibland även kostnader för sjukskrivningar? Men det är väl så att dessa kostnader drabbar regionen, den enskilde och även staten. Är det så man behandlar invånarna i Skövde?

Det är väl viktigare med en flygplats som ingen behöver eller vill ha, än att sköta medborgarnas väl och ve!

Jag förväntar mig, som Skövdebo och skattebetalare, att kommunstyrelsen vidtar omedelbara åtgärder så att invånarna vågar sig ut i det nu halkiga Skövde.

Bengt Sjökvist

När vi gick hem till bostaden konstaterade vi att trottoaren på Badhusgatan var mycket hal och det saknades sandkorn även där.

Vi hörde flera personer som hade samma uppfattning om den urusla sandningen.

Är det meningen att Skövdeborna skall ramla och bryta sig? Vem tar då ansvaret för de kostnader detta för med sig i form av sjukhuskostnader och ibland även kostnader för sjukskrivningar? Men det är väl så att dessa kostnader drabbar regionen, den enskilde och även staten. Är det så man behandlar invånarna i Skövde?

Det är väl viktigare med en flygplats som ingen behöver eller vill ha, än att sköta medborgarnas väl och ve!

Jag förväntar mig, som Skövdebo och skattebetalare, att kommunstyrelsen vidtar omedelbara åtgärder så att invånarna vågar sig ut i det nu halkiga Skövde.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.