15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 08:17

Det går bra för Sverige men i Skövde byggs det alldeles för få bostäder!

Debatt:

Det går bra för Sverige men i Skövde byggs det alldeles för få bostäder!

Invånarantalet i Skövde ökade med runt 430 personer till drygt 53 560 invånare 2015. Det färdigställdes 90-talet bostäder. 90! 2014 färdigställdes 168 bostäder.

I det bostadspolitiska programmet för Skövde kommun står det att det finns ett behov av 300 bostäder per år. Enligt Boverket är behovet 360.

Nyligen antog riksdagen regeringens budget för i år. 5,5 miljarder möjliggör att fler bostäder kan byggas 2016. Detta hoppas jag ska bidra till att det byggs mer även i Skövde. Hade vi socialdemokrater styrt även Skövde hade vi också använt Skövdebostäders fulla potential och då sett till så att det byggts fler hyresrätter i Skövde. Den mening i Skövdebostäders ägardirektiv som säger att man inte får ha mer än 17 procent av bostadsmarknaden hade varit borttagen. Meningen i direktivet innebär konkret att om man skulle överstiga 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde måste bostäder säljas ut. Den som tror att den meningen i ägardirektivet på 17 procent inte påverkar, vet inget om planeringsprocessen på nya bostäder. Bolaget tvingas bryta mot direktivet om man börjar planera nya projekt om man inte samtidigt startar processen med försäljning. 2002 sålde Skövdebostäder ut 1 132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta?

Vårt väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder hade kunnat bygga mycket mer och då varit garanten för att efterfrågan på hyresrätter tillgodosetts. Då hade målet 60 000 invånare till 2025 varit inom räckhåll. Nu måste Skövde öka med långt över 600 personer varje år fram till nämnda år för att uppnå målet. Hade Skövdebostäders fulla potential använts och det byggts bostäder efter det behov som finns hade det sett annorlunda ut.

Samtidigt går det bra för Sverige där vi socialdemokrater sett till så att arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar, visar Statistiska centralbyråns (SCB) novembersiffror.

Jämfört med november 2014 minskade antalet arbetslösa med 55 000 personer till 325 000, vilket innebär en minskning med 1,2 procentenheter till 6,2 procent, enligt icke säsongjusterade siffror. Sysselsättningen ökade samtidigt med 87 000 personer.

Bland ungdomar, 15–24 år, minskade antalet arbetslösa med hela 50 000 till 88 000 personer, eller 15,1 procent. Ungdomarna är vår framtid och då är det extra glädjande att ungdomsarbetslösheten drastiskt minskar. Vi socialdemokrater levererar! Det går bra för Sverige! Men i Skövde byggs det alldeles för få bostäder.

Robert Ciabatti (S)

Det går bra för Sverige men i Skövde byggs det alldeles för få bostäder!

Invånarantalet i Skövde ökade med runt 430 personer till drygt 53 560 invånare 2015. Det färdigställdes 90-talet bostäder. 90! 2014 färdigställdes 168 bostäder.

I det bostadspolitiska programmet för Skövde kommun står det att det finns ett behov av 300 bostäder per år. Enligt Boverket är behovet 360.

Nyligen antog riksdagen regeringens budget för i år. 5,5 miljarder möjliggör att fler bostäder kan byggas 2016. Detta hoppas jag ska bidra till att det byggs mer även i Skövde. Hade vi socialdemokrater styrt även Skövde hade vi också använt Skövdebostäders fulla potential och då sett till så att det byggts fler hyresrätter i Skövde. Den mening i Skövdebostäders ägardirektiv som säger att man inte får ha mer än 17 procent av bostadsmarknaden hade varit borttagen. Meningen i direktivet innebär konkret att om man skulle överstiga 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde måste bostäder säljas ut. Den som tror att den meningen i ägardirektivet på 17 procent inte påverkar, vet inget om planeringsprocessen på nya bostäder. Bolaget tvingas bryta mot direktivet om man börjar planera nya projekt om man inte samtidigt startar processen med försäljning. 2002 sålde Skövdebostäder ut 1 132 lägenheter till Akelius. Till vems nytta?

Vårt väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder hade kunnat bygga mycket mer och då varit garanten för att efterfrågan på hyresrätter tillgodosetts. Då hade målet 60 000 invånare till 2025 varit inom räckhåll. Nu måste Skövde öka med långt över 600 personer varje år fram till nämnda år för att uppnå målet. Hade Skövdebostäders fulla potential använts och det byggts bostäder efter det behov som finns hade det sett annorlunda ut.

Samtidigt går det bra för Sverige där vi socialdemokrater sett till så att arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar, visar Statistiska centralbyråns (SCB) novembersiffror.

Jämfört med november 2014 minskade antalet arbetslösa med 55 000 personer till 325 000, vilket innebär en minskning med 1,2 procentenheter till 6,2 procent, enligt icke säsongjusterade siffror. Sysselsättningen ökade samtidigt med 87 000 personer.

Bland ungdomar, 15–24 år, minskade antalet arbetslösa med hela 50 000 till 88 000 personer, eller 15,1 procent. Ungdomarna är vår framtid och då är det extra glädjande att ungdomsarbetslösheten drastiskt minskar. Vi socialdemokrater levererar! Det går bra för Sverige! Men i Skövde byggs det alldeles för få bostäder.

Robert Ciabatti (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.