15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 06:00

Många överkonsumerar sjukvård

EGENVÅRD

Vi har länge både inom Primärvården och inom Länssjukvården fått signaler om att allt för många överkonsumerar sjukvård.

Sjukhusen och vårdcentralerna har sedan flera år tillbaka ett ökat antal vårdsökande. Väntetiderna ökar och upplevs av många som orimligt långa för att få vård.

Vi ställer oss frågan om vi idag i större utsträckning än tidigare söker sjukvård för symtom som vi själva kan bota med egenvård och förebygga genom att förändra vår livsstil.

Vilket ansvar har individen för att förebygga och vårda sin egen hälsa?

Vilket ansvar har samhället för att medverka till att en förändring sker?

Vet alla ungdomar idag hur man sköter sin hälsa? Många vet säkert hur man tränar sin kropp men mindre om sambanden mellan livsstil och ohälsa.

En annan viktig fråga är vilken kunskap har eller ger vi våra nyanlända om förebyggande av ohälsa och när man ska söka sjukvård.

Vi moderater vill att kommunen tillsammans med regionen ska inrätta hälsocoacher lokalt.

En hälsocoach kan exempelvis vara en sjuksköterska med erfarenhet av förebyggande arbete, som kan jobba utifrån en familjecentral eller en ungdomsmottagning. Uppdraget bör utgå ifrån att utbilda kommunmedborgare i egenvård, hur man söker sjukvård på rätt nivå och hur man själv medverkar till rehabilitering vid sjukdom.

Med bra kunskap om hur människokroppen och vår sjukvård fungerar, kan vi stärka ungdomars och nyanländas eget ansvar för sin hälsa, öka förmågan att välja sjukvård på rätt nivå och därigenom minska belastningen på sjukvården.

Lena Sjödahl

Ingrid Adomeit Jarlsson

Nya moderaterna i Falköping

Sjukhusen och vårdcentralerna har sedan flera år tillbaka ett ökat antal vårdsökande. Väntetiderna ökar och upplevs av många som orimligt långa för att få vård.

Vi ställer oss frågan om vi idag i större utsträckning än tidigare söker sjukvård för symtom som vi själva kan bota med egenvård och förebygga genom att förändra vår livsstil.

Vilket ansvar har individen för att förebygga och vårda sin egen hälsa?

Vilket ansvar har samhället för att medverka till att en förändring sker?

Vet alla ungdomar idag hur man sköter sin hälsa? Många vet säkert hur man tränar sin kropp men mindre om sambanden mellan livsstil och ohälsa.

En annan viktig fråga är vilken kunskap har eller ger vi våra nyanlända om förebyggande av ohälsa och när man ska söka sjukvård.

Vi moderater vill att kommunen tillsammans med regionen ska inrätta hälsocoacher lokalt.

En hälsocoach kan exempelvis vara en sjuksköterska med erfarenhet av förebyggande arbete, som kan jobba utifrån en familjecentral eller en ungdomsmottagning. Uppdraget bör utgå ifrån att utbilda kommunmedborgare i egenvård, hur man söker sjukvård på rätt nivå och hur man själv medverkar till rehabilitering vid sjukdom.

Med bra kunskap om hur människokroppen och vår sjukvård fungerar, kan vi stärka ungdomars och nyanländas eget ansvar för sin hälsa, öka förmågan att välja sjukvård på rätt nivå och därigenom minska belastningen på sjukvården.

Lena Sjödahl

Ingrid Adomeit Jarlsson

Nya moderaterna i Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.