15 jan 2016 14:09

15 jan 2016 14:09

Samarbete för Sveriges säkerhet

REPLIK

Sverige är inte med i Nato. Av Linus Hellmans krönika i Skaraborgs Allehanda den 14 januari kan man få intrycket att omvärlden betraktar oss som medlemmar och att vi därför lika gärna kan gå med. Detta är grovt missriktat. Man kan inte vara lite gift med en annan person. På samma sätt kan man heller inte vara lite medlem av Nato. Man är antingen medlem eller så är man det inte. Sverige är inte med och ska fortsatt vara militärt alliansfritt. Detta är dock inget hinder för samarbete och samverkan på områden där intressen är gemensamma.

För att värna demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna ska vi ha ett aktivt samarbete med andra stater som delar dessa grundläggande värderingar varpå vårt land bygger. Frågor som rör försvaret för våra demokratiska fri- och rättigheter är tätt sammanvävda med en pragmatisk och ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik. Dessa frågor måste hanteras med varsam eftertänksamhet baserad i en praktisk verklighet.

Vi måste tyvärr konstatera att säkerhetsläget allvarligt försämrats under senare år och detta får konsekvenser. Vi måste nu samverka för att bygga säkerhet. Regeringen utvecklar därför det bilaterala samarbetet med våra nordiska vänner Finland och Danmark samt stärker den transatlantiska länken till USA. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har heller ingen beröringsskräck med Nato. Tvärtom, regeringen tydliggör och har valt att vara så konkreta som möjligt i samarbetet med Nato för att göra det som är bäst för Sverige och vårt närområde. Vi ska även fortsatt utveckla samarbetet med nationer som delar våra demokratiska värderingar. Vårt lands säkerhet och våra möjligheter att försvara svenskt territorium och svenska intressen är alltid regeringens fokus.

Sverige ska samarbeta med andra men vi ska behålla vårt självbestämmande genom att fortsatt vara militärt alliansfria. I tider av turbulens är det viktigare än någonsin att agera sansat och genomtänkt. Försvars- och säkerhetspolitiken måste präglas av långsiktighet och väl avvägda beslut för att främja fred, stabilitet och säkerhet. Det är sådant agerande som skapar trovärdighet och som bäst gynnar vår del av världen.

Åsa Lindestam (S)

vice ordförande av Försvarsutskottet

Sverige är inte med i Nato. Av Linus Hellmans krönika i Skaraborgs Allehanda den 14 januari kan man få intrycket att omvärlden betraktar oss som medlemmar och att vi därför lika gärna kan gå med. Detta är grovt missriktat. Man kan inte vara lite gift med en annan person. På samma sätt kan man heller inte vara lite medlem av Nato. Man är antingen medlem eller så är man det inte. Sverige är inte med och ska fortsatt vara militärt alliansfritt. Detta är dock inget hinder för samarbete och samverkan på områden där intressen är gemensamma.

För att värna demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna ska vi ha ett aktivt samarbete med andra stater som delar dessa grundläggande värderingar varpå vårt land bygger. Frågor som rör försvaret för våra demokratiska fri- och rättigheter är tätt sammanvävda med en pragmatisk och ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik. Dessa frågor måste hanteras med varsam eftertänksamhet baserad i en praktisk verklighet.

Vi måste tyvärr konstatera att säkerhetsläget allvarligt försämrats under senare år och detta får konsekvenser. Vi måste nu samverka för att bygga säkerhet. Regeringen utvecklar därför det bilaterala samarbetet med våra nordiska vänner Finland och Danmark samt stärker den transatlantiska länken till USA. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har heller ingen beröringsskräck med Nato. Tvärtom, regeringen tydliggör och har valt att vara så konkreta som möjligt i samarbetet med Nato för att göra det som är bäst för Sverige och vårt närområde. Vi ska även fortsatt utveckla samarbetet med nationer som delar våra demokratiska värderingar. Vårt lands säkerhet och våra möjligheter att försvara svenskt territorium och svenska intressen är alltid regeringens fokus.

Sverige ska samarbeta med andra men vi ska behålla vårt självbestämmande genom att fortsatt vara militärt alliansfria. I tider av turbulens är det viktigare än någonsin att agera sansat och genomtänkt. Försvars- och säkerhetspolitiken måste präglas av långsiktighet och väl avvägda beslut för att främja fred, stabilitet och säkerhet. Det är sådant agerande som skapar trovärdighet och som bäst gynnar vår del av världen.

Åsa Lindestam (S)

vice ordförande av Försvarsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.