15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 06:00

Sopor från utlandet – nej tack!

TVIVELAKTIGT

Sopor som brännbart avfall ser vi på våra återvinningsanläggningar.

Med brännbart ser vi enorma högar med rivningsvirke och möbler. Stora sammandragningar av hyggesris finns ute i skogarna. Detta sammanförs till träflisanläggning och vidare till panncentraler.

Frågan är, måste tvivelaktiga sopor från utlandet vara nödvändigt?

Rökgasreningen, klarar den kravet mot luftförgiftning alla kategorier?

Är energifördelningen så snedvriden att sopor nödgas värmeverken?

Basta!

Med brännbart ser vi enorma högar med rivningsvirke och möbler. Stora sammandragningar av hyggesris finns ute i skogarna. Detta sammanförs till träflisanläggning och vidare till panncentraler.

Frågan är, måste tvivelaktiga sopor från utlandet vara nödvändigt?

Rökgasreningen, klarar den kravet mot luftförgiftning alla kategorier?

Är energifördelningen så snedvriden att sopor nödgas värmeverken?

Basta!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.